Base description which applies to whole site

3.1 Artikel 6 Apparaat

Op dit artikel is circa € 1,8 mln. meer verplicht. Daarnaast is er circa € 0,9 mln. meer uitgegeven en circa € 0,4 mln. minder ontvangen.

Toelichting

Het verplichtingenbudget is met circa € 0,8 mln. overschreden doordat de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) geen verplichtingenadminstiratie kent en deze daarom jaarlijks aan artikel 6 wordt toegevoegd. Daarnaast is door RCN circa € 1 mln. meer verplicht en uitgegeven door wisselkoerseffecten op de middelen die gedurende het jaar extra zijn toegevoegd.

Zoals in de veegbrief gemeld zijn de ontvangsten € 0,4 mln. lager uitgevallen, dan geraamd bij de tweede suppletoire begroting 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 35570 IV nr. 26). Oorzaak hiervoor zijn de lager uitgevallen verrekeningen met de afnemers van SSO CN.

Licence