Base description which applies to whole site

Artikel 6. Apparaat

Op dit artikel worden alle personele en materiële uitgaven en ontvangsten van de onder dit begrotingshoofdstuk vallende onderdelen gepresenteerd.

Tabel 15 Apparaatsuitgaven (bedragen x € 1.000)

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Art.nr.

Verplichtingen

24.918

26.538

23.722

21.518

21.092

21.092

21.092

Uitgaven

24.972

26.538

23.722

21.518

21.092

21.092

21.092

6.1

Apparaat

24.972

26.538

23.722

21.518

21.092

21.092

21.092

Personele uitgaven

13.092

14.294

12.148

10.789

10.363

10.363

10.363

waarvan: eigen personeel

11.908

12.606

11.976

10.617

10.191

10.191

10.191

waarvan: externe inhuur

1.184

1.688

172

172

172

172

172

Materiële uitgaven

11.880

12.244

11.574

10.729

10.729

10.729

10.729

waarvan: overig materieel

11.880

12.244

11.574

10.729

10.729

10.729

10.729

Ontvangsten

1.452

0

0

0

0

0

0

6.1. Apparaat

Op dit artikel worden de apparaatuitgaven voor de volgende organisaties begroot:

  • Shared Service Organisatie Caribisch Nederland (SSO CN);

  • Colleges financieel toezicht (Cft);

  • Vertegenwoordiging Nederland in Aruba, Curaçao en Sint Maarten (VN-ACS) exclusief de uitgaven voor ambtelijk personeel die op hoofdstuk VII worden begroot; en

  • Rijksvertegenwoordiger Caribisch Nederland.

Daarnaast worden de vergoedingen voor leden van raden en commissies op dit artikel begroot.

Personele uitgaven

Eigen personeel

Dit betreffen de uitgaven aan het eigen personeel van de SSO CN, Rijksvertegenwoordiger, Cft, en het lokaal personeel van de VN-ACS.

Materiële uitgaven

Overig materiaal

De materiële uitgaven van alle onder dit begrotingshoofdstuk vallende onderdelen zijn hier opgenomen. De materiële uitgaven voor de SSO CN maken hier het merendeel van uit.

Licence