Base description which applies to whole site

2.3 Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

Verplichtingen

Bij artikel 3 B&O. Vervanging is in 2020 voor € 2,1 miljoen minder verplichtingen vastgelegd dan verwacht. Dit wordt veroorzaakt door het bijstellen van het risicoprofiel bij Stuwen in de Lek (€ -2,2 miljoen) en het aangaan van tweejarige verplichtingen bij de onderzoeken V&R (€ 1,6 miljoen). Daarnaast is in 2020 geen beroep gedaan op de reservering Vervanging en Renovatie € 1,5 miljoen. Dit wordt nu in 2021 ingezet voor de opdrachten voor de uitvoering van het Vervanging en Renovatieprogramma.

Uitgaven

De mutaties slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer)

Licence