Base description which applies to whole site

2.2 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen

Verplichtingen

Vertraging als gevolg van problemen met de aannemer inzake baggerwerkzaamheden bij de uitvoering van de zoetwatermaatregel Klimaatbestendige Wateraanvoer Midden Nederland. Daarnaast vertraging als gevolg van opsplitsing van de maatregelen robuust regionaal watersysteem voor de Roode Vaart en de Krekenvisie (€ 3,9 miljoen).

Bij het project Haringvliet de Kier was voor de opdrachtverlening van de monitoring van verzilting meer voorbereidingstijd nodig was waardoor € 1,3 miljoen minder verplichtingen zijn aangegaan. Door hoge inzet van beschikbare capaciteit ten behoeve van de voorbereiding voor de uit te voeren maatregelen voor het Deltaprogramma Zoetwatermaatregelenpakket Fase 2 zijn minder onderzoeken Zoetwater uitgevoerd dan eerder voorzien. Hierdoor is een bedrag van € 0,8 miljoen in 2020 niet verplicht.

Uitgaven

2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

Vertraging als gevolg van problemen met de aannemer inzake baggerwerkzaamheden bij de uitvoering van de zoetwatermaatregel met de aannemer inzake baggerwerkzaamheden bij de uitvoering van de zoetwatermaatregel Klimaatbestendige Wateraanvoer Midden Nederland. Daarnaast vertraging als gevolg van opsplitsing van de maatregelen robuust regionaal watersysteem voor de Roode Vaart en de Krekenvisie ( € 8,5 miljoen).

  • Lagere uitgaven bij het project Haringvliet de Kier, omdat de opdrachtverlening voor de monitoring van verzilting meer voorbereidingstijd nodig had en hogere uitgaven bij het project Ecologisch Markermeer als gevolg van covid-19 maatregelen. Per saldo is de realisatie € 0,4 miljoen lager.

2.03 Studiekosten

Door hoge inzet van beschikbare capaciteit ten behoeve van de voorbereiding voor de uit te voeren maatregelen voor het Deltaprogramma Zoetwatermaatregelenpakket Fase 2 zijn minder onderzoeken Zoetwater uitgevoerd dan eerder voorzien. Hierdoor is een bedrag van € 1 miljoen niet tot betaling gekomen.

Licence