Base description which applies to whole site

Artikel 31: Politie

Op dit artikel is ten opzichte van de tweede suppletoire begroting in 2020 6,5 mln. minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van 145,9 mln. meer aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn 0,3 mln. lager dan begroot bij de tweede suppletoire begroting.

Toelichting

UitgavenEr is 6,5 mln. minder uitgegeven dan begroot. Door corona werd er onder andere minder gebruik gemaakt van (tap)tolken en zijn er minder taken uitgevoerd bij beide Caribisch Nederland (CN) korpsen.

VerplichtingenOp dit artikel zijn de verplichtingen verhoogd met 145,9 mln. door o.a. de volgende mutaties:

  • In verband met de verslaglegging van de RVU (Regeling Vervroegde Uittreding) politie vormt politie een voorziening in 2020. De verplichting wordt in 2020 met 133,9 mln. verhoogd.;

  • In 2020 zijn voor de jaren 2020-2022 de aflopende contracten met de telecomproviders meerjarig voortgezet wat leidt tot een verplichtingenoverschrijding van 14,6 mln.;

  • Het restant saldo wordt verklaard door een aantal kleinere mutaties.

Licence