Base description which applies to whole site

Artikel 31 Politie

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 31 (bedragen x € 1.000)
  

Ontwerp-begroting 2020 (1)

Mutaties via ISB, NvW, moties en amende-menten (2)

Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Art.nr.

Verplichtingen

6.263.549

7.000

6.270.549

180.739

6.451.288

172.419

289.425

170.415

170.019

           
 

Programma-uitgaven

6.264.396

7.000

6.271.396

180.739

6.452.135

172.419

289.425

170.415

170.019

 

Waarvan juridisch verplicht

100%

   

100%

    

31.2

Bekostiging Politie

         
 

Bijdrage ZBO's/RWT's

         
 

Politie

5.996.844

7.000

6.003.844

172.670

6.176.514

168.329

284.629

165.362

164.962

 

Politieacademie

2.929

0

2.929

80

3.009

80

80

80

80

 

Bijdrage medeoverheden

         
 

BES brandweer- en politiekorps

23.660

0

23.660

1.159

24.819

2.659

3.059

3.059

2.230

 

Opdrachten

         
 

Taptolken

10.878

0

10.878

281

11.159

282

282

282

282

           

31.3

Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT politie

         
 

Bijdrage ZBO's/RWT's

         
 

Internationale Samenwerkingsoperaties

11.172

0

11.172

874

12.046

543

543

593

593

 

Beheer multisystemen

201.058

0

201.058

2.762

203.820

‒ 2.837

‒ 2.237

‒ 2.287

‒ 1.454

 

Overige Bijdrage ZBO's/RWT's

828

0

828

23

851

23

23

23

23

 

Bijdrage medeoverheden

         
 

Bijdrage ihkv de kwaliteit van de politiezorg

923

0

923

452

1.375

902

602

1.302

1.302

 

Subsidies

         
 

Opsporing

716

0

716

1.602

2.318

1.602

1.602

1.602

1.602

 

Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie

3.714

0

3.714

105

3.819

105

108

108

108

 

Overige Subsidies

527

0

527

13

540

13

13

13

13

 

Opdrachten

         
 

Providers

9.367

0

9.367

674

10.041

674

676

233

233

 

Overige Opdrachten

1.780

0

1.780

44

1.824

44

45

45

45

           
 

Ontvangsten

12.658

0

12.658

2.466

15.124

0

0

0

0

Budgetflexibiliteit

Het juridisch verplichte deel van de bijdragen aan ZBO’s/RWT’s heeft betrekking op uitgaven voor de politie en de Politieacademie op grond van wetgeving, de beheersovereenkomst met de politie voor de jaarlijkse exploitatiekosten van C2000 en de uitgaven voor internationale samenwerking. De juridisch verplichte opdrachten omvatten onder andere de meerjarige contracten met de telecomaanbieders in verband met tapkosten.

Toelichting op beleidsartikel 31

Mutaties uitgaven

31.2 Bekostiging Politie

Politie € 172,7 mln. Dit bedrag betreft hoofdzakelijk de toekenning aan loonbijstelling 2020 voor ad 171,7 mln. Het restant is een saldo van enkele kleine mutaties.

Licence