Base description which applies to whole site

2.6 Artikel 6. Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving

Op artikel 6 is in 2020 circa € 15 mln. meer verplicht dan begroot. Daarnaast zijn de uitgaven circa € 6,6 lager uitgevallen.

Toelichting

De overschrijding op het verplichtingenbudget komt voornamelijk doordat in 2020 de bijdrage van circa € 12,6 mln. aan Logius voor 2021 is vastgelegd. Deze bijdrage ontvangt Logius onder andere voor het programma Machtigingen, MijnOverheid en Digicampus. Daarnaast heeft RVO een bijdrage ontvangen voor het project Uitvoering compensatieregeling eHerkenning Belastingdienst van circa € 2,4 mln.

De onderschrijding op het uitgavenbudget is voor het grootste gedeelte toe te schrijven aan de bijdrage aan Logius in het kader van eID, Machtigingen en Herbouw Digipoort, deze is circa € 3,6 mln. lager dan begroot. Verder is er circa € 2 mln. minder aan opdrachten opgestart en is de bevoorschotting aan RVO voor het beheer van het electronic IDentification Authentication and trust Services (eIDAS) circa € 1,5 mln. lager uitgevallen dan begroot.

Licence