Base description which applies to whole site

2.9 Artikel 10. Groningen versterken en perspectief

Op artikel 10 is in 2020 circa € 300,5 mln. meer verplicht dan begroot. Daarnaast zijn de uitgaven circa € 29,1 mln. lager uitgevallen. Aan ontvangsten is circa € 77,2 mln. minder gerealiseerd dan begroot.

Toelichting

De overschrijding van het verplichtingenbudget is ontstaan door de gemigreerde verplichtingen van Centrum Veilig Wonen, de uitvoeringsorganisatie voor de versterkingskosten onder de NAM, naar de begroting van BZK. Het administratief vastleggen van deze verplichtingen leidt tot een overschrijding van de verplichtingenruimte van circa € 322 mln. Het kaseffect van deze verplichtingen valt in 2021 en latere jaren.

De onderschrijding op het uitgavenbudget komt voornamelijk doordat de kosten voor de versterkingsoperatie in 2020 lager uitvallen dan geraamd bij de tweede suppletoire begroting.

De lagere ontvangsten betreffen de ontvangsten voor de versterkingsoperatie die over het derde kwartaal van 2020 zijn gefactureerd aan de NAM, die niet meer in 2020 binnen zijn gekomen.

Licence