Base description which applies to whole site

3.1 Artikel 11. Centraal apparaat

Op artikel 11 is er in 2020 circa € 42,2 mln. meer verplicht dan geraamd. Daarnaast zijn de uitgaven circa € 7,9 mln. hoger uitgevallen dan begroot en vallen de ontvangsten circa € 9,3 mln. lager uit.

Toelichting

De overschrijding van het verplichtingenbudget is ontstaan door de gemigreerde verplichtingen van het Ministerie van EZK en Centrum Veilig Wonen, de uitvoeringsorganisatie voor de versterkingskosten onder het NAM, naar de begroting van BZK. Het administratief vastleggen van deze verplichtingen leidt tot een overschrijding van het verplichtingenbudget van circa € 40,6 mln. Het kaseffect van deze verplichtingen valt in 2021 en latere jaren.

De overschrijding op het uitgavenbudget komt onder andere doordat de uitvoeringskosten voor de versterkingsoperatie in het vierde kwartaal hoger uitvallen dan geraamd. Daarnaast wordt er € 4,5 mln. gerealloceerd vanaf artikel 12 Algemeen voor de loonheffingsafdracht over uitzendregelingen.

De lagere ontvangsten betreffen voornamelijk de ontvangsten voor de versterkingsoperatie die over het derde kwartaal van 2020 zijn gefactureerd aan de NAM, die niet meer in 2020 binnen zijn gekomen.

Licence