Base description which applies to whole site

2.8 Artikel 9. Uitvoering rijksvastgoedbeleid

De uitgaven zijn circa € 6,8 mln. lager uitgevallen dan geraamd.

Toelichting

De onderschrijding op het uitgavenbudget komt met name doordat de bijdrage aan het Rijksvastgoedbedrijf voor de huisvesting van de Hoge Colleges van Staat lager is uitgevallen dan geraamd. De bijdrage is lager uitgevallen, omdat een aantal activiteiten later wordt uitgevoerd dan gepland.

Licence