Base description which applies to whole site

2.12 Beleidsartikel 15. Media

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingen worden met € 20,9 miljoen verhoogd.

Toelichting per instrument:

Bekostiging

Er is in totaal voor € 23,4 miljoen meer verplicht op de bekostiging. Dit komt met name door een bijstelling van de verplichtingen die in de Mediabegrotingsbrief is gemeld. De huidige ruimte in de verplichtingen is op basis van het vastgestelde budget 2020, dat is vastgesteld in 2019, en dient derhalve verhoogd te worden.

Uitgaven

Het budget wordt met € 9,9 miljoen verlaagd.

Toelichting per instrument:

Subsidies

Op de subsidies wordt in totaal € 6,1 miljoen minder gerealiseerd. Hierin zit de € 5,5 miljoen aan onderuitputting op het Steunfonds lokale informatievoorziening. Deze middelen zijn toegevoegd aan het jaar 2021 via de Derde Incidentele Suppletoire Begroting van het Ministerie van OCW.

Ontvangsten

Het budget wordt met € 4,2 miljoen verlaagd.

Licence