Base description which applies to whole site

3.3 Beleidsartikel 4. Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

Tabel 11 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 4 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbe-groting 2020 (1)

Mutaties via NvW, moties en amende-menten en ISB (2)

Vastge-stelde begroting 2020 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting 2020 (4)

Stand 1e suppletoire begroting 2020 (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

4.413.277

‒ 333

4.412.944

216.201

4.629.145

173.992

‒ 120.692

179.520

211.439

waarvan garantieverplichtingen

 

0

 

0

 

0

0

0

0

waarvan overig

 

‒ 333

 

216.201

 

173.992

‒ 120.692

179.520

211.439

Totale uitgaven

4.680.116

‒ 333

4.679.783

119.823

4.799.606

204.653

184.526

210.070

211.439

waarvan juridisch verplicht (%)

99,69%

   

99,7%

    
           

Bekostiging

4.218.881

‒ 333

4.218.548

124.524

4.343.072

186.716

184.513

207.599

214.088

Hoofdbekostiging

3.673.340

‒ 333

3.673.007

125.070

3.798.077

171.018

174.736

191.298

205.874

 

Bekostiging mbo-instellingen1

3.600.720

‒ 333

3.600.387

122.172

3.722.559

168.421

172.042

188.703

203.379

 

Bekostiging Caribisch Nederland

7.220

0

7.220

933

8.153

632

729

630

530

 

Bekostiging vavo

65.400

0

65.400

1.965

67.365

1.965

1.965

1.965

1.965

Kwaliteitsafspraken

440.000

0

440.000

0

440.000

13.226

7.215

19.389

13.376

 

Investeringbudget

440.000

0

440.000

0

440.000

7.215

7.215

7.365

7.365

 

Resultaatafhankelijk budget

0

0

0

0

0

6.011

0

12.024

6.011

Aanvullende bekostiging

105.541

0

105.541

‒ 546

104.995

2.472

2.562

‒ 3.088

‒ 5.162

 

Regionaal Investeringsfonds

23.075

0

23.075

‒ 100

22.975

969

1.059

‒ 4.591

‒ 7.583

 

Salarismix Randstadregio's

50.000

0

50.000

1.503

51.503

1.503

1.503

1.503

1.503

 

Regionaal Programma

30.466

0

30.466

0

30.466

0

0

0

918

 

Gelijke kansen

2.000

0

2.000

‒ 1.949

51

0

0

0

0

Subsidies (regelingen)

255.647

0

255.647

81

255.728

14.059

‒ 3.593

‒ 732

‒ 5.852

Subsidieregeling praktijkleren

212.600

0

212.600

900

213.500

    

Leven Lang Ontwikkelen

11.750

0

11.750

‒ 5.119

6.631

12.865

‒ 5.143

‒ 3.182

‒ 5.102

Actieplan Laaggeletterdheid/Tel mee met Taal

14.500

0

14.500

700

15.200

‒ 500

‒ 500

0

0

Loopbaanorientatie

1.275

0

1.275

2.000

3.275

0

0

0

0

Vakwedstrijden MBO

3.200

0

3.200

0

3.200

0

0

0

0

Overige subsidies

12.322

0

12.322

1.600

13.922

1.694

2.050

2.450

‒ 750

Opdrachten

4.990

0

4.990

1.789

6.779

675

400

0

0

In- en uitbesteding

4.990

0

4.990

1.789

6.779

675

400

0

0

Bijdrage aan agentschappen

19.334

0

19.334

‒ 378

18.956

506

509

506

506

Dienst Uitvoering Onderwijs

16.334

0

16.334

442

16.776

426

429

426

426

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

3.000

0

3.000

‒ 820

2.180

80

80

80

80

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

66.399

0

66.399

‒ 9.653

56.746

‒ 763

‒ 763

‒ 763

‒ 763

College voor Toetsen en Examens

6.893

0

6.893

‒ 6.893

0

1.407

1.407

1.407

1.407

Wet SLOA

3.273

0

3.273

‒ 3.053

220

‒ 2.170

‒ 2.170

‒ 2.170

‒ 2.170

SBB

56.233

0

56.233

293

56.526

0

0

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

114.865

0

114.865

3.460

118.325

3.460

3.460

3.460

3.460

RMC's

35.309

0

35.309

1.642

36.951

1.642

1.642

1.642

1.063

Educatie

60.356

0

60.356

1.818

62.174

1.818

1.818

1.818

1.818

Regionaal Programma

19.200

0

19.200

0

19.200

0

0

0

579

Ontvangsten

4.000

0

4.000

0

4.000

0

0

0

0

1

Vanaf 2018 inclusief de bekostiging van het groen mbo-onderwijs.

In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2020" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2020» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingen worden met € 216,1 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties (€ 92 miljoen) wordt veroorzaakt door bijstelling van de verplichtingenraming bij het instrument regionaal programma omdat voor dit programma de jaren 2021 t/m 2023 in 2020 additioneel zijn verplicht.

Uitgaven

Toelichting per instrument:

Bekostiging

Het budget voor de bekostiging wordt per saldo met € 124,5 miljoen verhoogd. De verhoging wordt onder andere veroorzaakt door:

  • de doorverdeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2020 (zie ook algemene toelichting);

  • om de beschikbare middelen voor het Regionaal Investeringsfonds in overeenstemming te brengen met het (verwachte) betalingsritme is een meerjarige kasschuif in 2020 en verder noodzakelijk.

Licence