Base description which applies to whole site
+

2.1 Artikel 11 Integraal Waterbeleid

Verplichtingen

De verlaging van de verplichtingen van € 4,4 miljoen wordt voor € 2,5 miljoen veroorzaakt door de hieronder toegelichte kasmutaties. Er zijn minder verplichtingen aangegaan, omdat er minder aanvragen voor de Bedrijvenregeling voor bodemsanering dan voorzien (€ 1,1 miljoen). Tot slot zijn er op diverse opdrachten minder verplichtingen aangegaan dan geraamd (€ 0,8 miljoen).

Uitgaven

1. Algemeen waterbeleid

Opdrachten

De lagere uitgaven van € 1,8 miljoen worden met name veroorzaakt doordat het Valuing Water programma (€ 0,8 miljoen) is uitgesteld naar 2021. Daarnaast wordt het opdrachtenbudget met € 0,3 miljoen verlaagd door uitstel van de invoering van de Omgevingswet. Tot slot zijn er op diverse opdrachten minder uitgaven gedaan dan geraamd (€ 0,7 miljoen).

Subsidies

De lagere uitgaven van € 3,4 miljoen worden veroorzaakt door activiteiten in het kader van Partners voor Water die zijn uitgesteld naar 2021 in verband met Covid-19.

4. Waterkwaliteit

Opdrachten

De lagere uitgaven van € 1,3 miljoen worden met name veroorzaakt door uitloop in de voorbereiding van zoutwaterprojecten (€ 0,8 miljoen). Ook zijn er op diverse opdrachten minder uitgaven gedaan dan geraamd (€ 0,5 miljoen).

Licence