Base description which applies to whole site

2.2 Artikel 13 Bodem en Ondergrond

Uitgaven

Ruimtegebruik bodem

Opdrachten

De overschrijding van € 0,6 miljoen wordt met name veroorzaakt door een overschrijding van € 0,7 miljoen aan betalingen door RWS voor bodemkennis projecten. Daarnaast is er op diverse opdrachten minder gerealiseerd dan geraamd (€ 0,1 miljoen).

Licence