Base description which applies to whole site

3.1 Artikel 50 Apparaat Kerndepartement

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de 2e suppletoire begroting 2020 € 7,9 mln. minder uitgegeven op het verplichtingenbudget. De onderuitputting is grotendeels toe te schrijven aan de gevolgen van de Corona-crisis, waardoor op diverse uitgaven, gerelateerd aan de bedrijfsvoering van LNV, een lagere uitputting is gerealiseerd.

Licence