Base description which applies to whole site

2.9 Artikel 13 Integratie en maatschappelijke samenhang

Toelichting

Verplichtingen

Op de verplichtingenruimte van dit artikel is onderuitputting opgetreden van € 3,4 miljoen ten opzichte van de Najaarsnota.

De onderuitputting van verplichtingenruimte trad onder andere op bij het opdrachtenbudget Inburgering en Integratie. De oorzaak hiervan is onder meer gelegen in het uitstel van de invoeringsdatum van de nieuwe Wet inburgering. Hierdoor zijn bepaalde activiteiten uitgesteld. Daarnaast was meer tijd nodig voor de aanbesteding van een aantal opdrachten, waardoor de verplichtingen pas in 2021 zullen worden plaatsvinden. Ook zijn aanbestedingstrajecten uitgesteld omdat de precieze activiteiten of opdrachtformuleringen meer tijd behoefden.

Ontvangsten

De ontvangsten komen € 3,3 miljoen hoger uit dan vermeld bij Najaarsnota.

De algemene ontvangsten vielen € 0,6 miljoen hoger uit door een verrekening met de SVB inzake de Remigratiewet. Op de leningen werd € 2,7 miljoen meer terugbetaald dan geraamd.

Licence