Base description which applies to whole site

2.2 Artikel 2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet

Toelichting

Verplichtingen en uitgaven

De gerealiseerde verplichtingen zijn € 475,7 miljoen lager en de uitgaven zijn 479,3 miljoen lager dan bij Najaarsnota was geraamd. Hieronder worden de grootste posten genoemd.

Bij Bijstand zelfstandigen zijn de verplichtingen en uitgaven € 470 miljoen lager dan geraamd. Dit komt door de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo). De bevoorschotting van de Tozo is bijgesteld op basis van de nieuwste realisatiecijfers van gemeenten. Voor Tozo 1 & 2 heeft dit geleid tot een neerwaartse bijstelling van € 524 miljoen. Bij Tozo 3, met een looptijd vanaf oktober, leidt dit tot een opwaartse bijstelling van € 54 miljoen in 2020.

Bij de uitkeringslasten onderstand Caribisch Nederland is € 1,9 miljoen minder gerealiseerd dan eerder geraamd. Dit heeft te maken met wisselkoerseffecten.

Verder is bij de algemene subsidies € 5,0 miljoen minder aan verplichtingenruimte vastgelegd en € 5,2 mljoen minder uitgegeven. Dit komt met name doordat voorgenomen projecten niet doorgingen of later werden aanbesteed.

Bij de opdrachten is € 1,7 miljoen minder aan uitgaven als eerder geraamd. Dit komt met name doordat voorgenomen projecten niet door gingen of later werden aanbesteed.

Ontvangsten

De gerealiseerde ontvangsten zijn € 4,7 miljoen hoger dan bij Najaarsnota was geraamd. Dit is het gevolg vanwege terugvorderingen van te hoge voorschotten inzake Rijksvergoedingen zoals AIO. Verder zijn subsidies die te hoog bevoorschot waren afgerekend en terugbetaald.

Licence