Base description which applies to whole site

2.3 Artikel 3 Arbeidsongeschiktheid

Toelichting

Verplichtingen en uitgaven

De gerealiseerde verplichtingen en uitgaven zijn € 3,0 miljoen lager dan bij Najaarsnota was geraamd.

Het WGA-scholingsexperiment is later van start gegaan dan gepland. Er was nader, verkennend onderzoek nodig en een eerdere start dan 2021 bleek niet haalbaar (Kamerstukken II 2020/21, 29 544 nr. 1035).

Licence