Base description which applies to whole site

Artikel 3: Sociale vooruitgang

Verplichtingenmutaties:

Ten opzichte van de tweede suppletoire begroting is de verplichtingenrealisatie op artikel 3 lager uitgevallen. Deze lager dan verwachte verplichtingenrealisatie is toe te schrijven aan de opgelopen vertraging bij de uitvoering van een aantal programma’s. Deze zullen in 2021 worden gecommitteerd.

Op artikelonderdeel 3.1 (SRGR) is het verplichtingenbudget voor enkele programma’s lager uitgevallen dan eerder verwacht. Dit betreft o.a. diverse decentrale programma’s in Afrika en de bijdrage aan UNFPA. Daarnaast zullen er voor een aantal programma’s die in 2020 gepland waren pas in 2021 verplichtingen worden aangegaan (o.a.een aantal nieuwe partnerschappen onder VMM, IPAS, IPPF, WAHO). Deze verlagingen van het verplichtingenbudget zijn gedeeltelijk gebruikt voor de nieuwe committering aan GAVI.

Op artikelonderdeel 3.2 (Gender) betreft dit subsidies voor Hivos en GenderLinks binnen de versterking maatschappelijk middenveld tender.

Op artikelonderdeel 3.3 (Maatschappelijk Middenveld) betreft dit een subsidie binnen de versterking maatschappelijk middenveld tender (Power of Voices).

Op artikelonderdeel 3.4 (Onderwijs) zijn de lagere verplichtingen het gevolg van het nog niet opstarten van de International Finance Facility for Education (IFFEd) in 2020. Daartegenover staat een hogere verplichting dan eerder aangegeven voor het Nuffic OKP programma (Orange Knowledge Programme).

Bovenstaande bijstellingen zijn ook gemeld in de decemberbrief.

Uitgavenmutaties:

Zoals eerder gemeld in de decemberbrief is, ten opzichte van de tweede suppletoire begroting, de realisatie nagenoeg gelijkgebleven.

Binnen artikelonderdeel 3.3 (Versterking maatschappelijk middenveld) en 3.4 (Onderwijs) heeft er een verschuiving plaatsgevonden van EUR 30 miljoen. Als gevolg van het niet van start gaan van IFFEd in 2020 is EUR 30 miljoen van het IFFEd budget gebruikt om de eerste betalingen ten behoeve van de programma’s onder het Beleidskader versterking maatschappelijk middenveld al 2020 te betalen. EUR 10 miljoen van het voor 2020 gereserveerde IFFEd budget is in 2020 ingezet voor een extra betaling aan het Global Partnership for Education (GPE). Hierdoor heeft er dus een verschuiving plaatsgevonden van onderwijs naar versterking maatschappelijk middenveld.

Tegenover de vervroegde betalingen binnen de versterking maatschappelijk middenveld tender staan lager dan verwachte uitgaven aan het accountability fonds als gevolg van opgelopen vertraging i.v.m. Covid-19.

Licence