Base description which applies to whole site

Artikel 4: Vrede, veiligheid en duurzame ontwikkeling

Verplichtingenmutaties:

Het verplichtingenbudget verhoogd in verband met hogere bijdragen aan WFP vanwege toegenomen voedselonzekerheid door de COVID-19 pandemie, aan UNRWA conform voorgaande jaren in verband met de continuiteit van de dienstverlening, voor het aangaan ven verplichtingen met betrekking tot het Opportunity Fund binnen het Prospects partnerschap en de Multi-Purpose Cash Assistance Libanon in het kader van opvang in de regio.

Deze verhoging is eerder gemeld in de decemberbrief.

Uitgavenmutaties:

Het budget voor humanitaire hulp is ten opzichte van de tweede suppletoire begroting verhoogd met EUR 5 miljoen. Dit is de resultante van de realisaties op het instrument noodhulp en een schuif vanuit de instrumenten voor noodhulp naar de instrumenten voor UNRWA en WFP. De verhoging van deze bijdragen zijn reeds toegelicht onder het kopje verplichtingen.

Het budget voor veiligheid en rechtsorde ontwikkeling is ten opzichte van de tweede suppletoire begroting verhoogd vanwege een betaling aan het Peace Building Fund. Het betreft een betaling in 2020 op al aangegane verplichtingen om voldoende kasbudget te houden voor de voorgenomen activiteiten in 2021.

De uitgaven verhogingen zijn eerder gemeld in de decemberbrief.

Licence