Base description which applies to whole site

Artikel 10 Nog onverdeeld

A. Tabel Budgettaire gevolgen

Budgettaire gevolgen – artikel 10 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Verplichtingen

0

11.567

180.362

76.929

116.216

89.325

75.778

                 

Uitgaven

0

1.522

175.432

76.971

107.365

89.325

75.778

 

Programma onvoorzien

0

0

33.210

27.772

26.791

17.500

17.242

 

Apparaat onvoorzien

0

1.522

25.580

38.532

63.174

59.068

48.383

 

Loonbijstelling

0

0

103.731

1.407

7.727

3.421

3.421

 

Prijsbijstelling

0

0

12.911

9.260

9.673

9.336

6.732

                 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Vanuit dit artikel wordt de bij eerste suppletoire begroting 2019 toegekende loon- en prijsbijstelling naar de beleids- en apparaatsartikelen overgeboekt. Bij Voorjaarsnota 2019 heeft het kabinet extra geld beschikbaar gesteld voor de aanpak van fraude, witwassen en ondermijning. Deze middelen worden nu overgeboekt naar artikel 1 Belastingen, artikel 9 Douane en begrotingshoofdstuk VI (Justitie en Veiligheid). Voorts staan op dit artikel middelen gereserveerd voor de uitvoeringskosten van fiscale maatregelen en voor Invest-NL. Dit artikel is tevens bedoeld om eventuele onzekere ontwikkelingen binnen de begroting van Financiën op te vangen.

Licence