Base description which applies to whole site

3.7 Artikel 8 Defensie Ondersteuningscommando

Verplichtingen

De verplichtingen van het DOSCO zijn € 63,2 miljoen hoger uitgevallen dan begroot. Daarvan is met de brief Beleidsmatige mutaties na Najaarsnota 2021 van 13 december (Kamerstuk 35 925 X, nr. 49) € 57 miljoen gemeld.

De overschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door een nagekomen en onverwachte naheffing van de Belastingdienst van € 57 miljoen voor loonheffingen over de periode vanaf 2016. Het resterende deel betreft relatief kleine afwijkingen bij diverse budgetten.

Uitgaven

De uitgaven bij dit artikel zijn € 38,7 miljoen hoger dan ten tijde van de tweede suppletoire begroting werd verwacht. Met de brief Beleidsmatige mutaties na Najaarsnota 2021 van 13 december (Kamerstuk 35 925 X, nr. 49) is € 57 miljoen gemeld.

Van het budget in de tweede suppletoire begroting 2021 van het Nationale Fonds Ereschuld is € 11,1 miljoen niet in 2021 uitgegeven. Dit zal worden toegevoegd aan het budget voor 2022.

De realisatie van overige personele uitgaven is per saldo € 52,2 miljoen hoger uitgevallen dan begroot. Deze overschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door een nagekomen en onverwachte naheffing van de Belastingdienst van € 57 miljoen voor loonheffingen over de periode vanaf 2016.

De realisatie voor overige materiële exploitatie is € 9,7 miljoen hoger dan begroot in de tweede suppletoire begroting. De overschrijding wordt veroorzaakt door meeruitgaven voor energie en water (€ 2,5 miljoen), schoonmaakkosten (€ 2,1 miljoen), transportkosten (€ 2,0 miljoen) en door een teruggave van BTW over de jaren 2012-2016 die te hoog bleek te zijn en terugbetaald moest worden aan de Belastingdienst (€ 1,2 miljoen). De overige afwijking bij de materiële exploitatie betreft kleinere uitgaven binnen diverse posten.

De overige lagere uitgaven betreffen met name kleine afwijkingen bij eigen personeel, externe inhuur en attachés.

Licence