Base description which applies to whole site
+

4.3 Artikel 11 Nog onverdeeld

Tabel 14 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

7.576

‒ 5.325

2.251

94.178

96.429

81.909

76.780

75.565

74.017

          

Uitgaven

7.576

‒ 5.325

2.251

94.178

96.429

81.909

76.780

75.565

74.017

          

Nog onverdeeld

7.576

‒ 5.325

2.251

94.178

96.429

81.909

76.780

75.565

74.017

Loonbijstelling

0

0

0

72.407

72.407

62.615

58.334

57.240

55.980

Prijsbijstelling

7.576

‒ 5.325

2.251

21.771

24.022

19.294

18.446

18.325

18.037

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

0

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Loonbijstelling

Deze mutatie betreft de toevoeging van de loonbijstelling tranche 2021

(€ 72 miljoen).

Prijsbijstelling

Deze mutatie betreft de toevoeging van de prijsbijstelling tranche 2021

(€ 24 miljoen).

Licence