Base description which applies to whole site

3.1 Beleidsartikel 1 Goed functionerende economie en markten

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid art. 1 Goed functionerende economie en markten (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutaties Miljoenennota (incl. ISB, NvW en amendementen)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

282.237

293.987

‒ 43.103

1.469

252.353

      

Uitgaven

240.528

252.303

1.897

1.469

255.669

      

Subsidies (regelingen)

8.000

8.800

‒ 4.657

347

4.490

Cyber security

0

800

 

315

1.115

Subsidiemaatregel telecom Caribisch Nederland (Corona)

3.000

3.000

  

3.000

EU-cofinanciering Digital Europe

5.000

5.000

‒ 4.657

‒ 33

310

Beter aanbesteden

0

0

 

65

65

      

Opdrachten

26.464

22.321

1.074

‒ 389

23.006

Onderzoek&opdrachten

3.149

2.177

354

‒ 377

2.154

Vervolgprogramma beter aanbesteden

0

500

‒ 500

 

0

Beleidsvoorbereiding en evaluaties Veiligheid en Frequenties

5.295

5.412

364

496

6.272

Digital trust centre

2.532

632

2.000

‒ 2.243

389

Cyber security

6.526

5.111

‒ 1.180

‒ 1.545

2.386

ICT beleid

7.962

6.890

19

‒ 214

6.695

Terugbetaalde boetes

0

0

 

4.135

4.135

CSIRT - DSP

1.000

350

17

‒ 357

10

Nationaal Groeifonds

0

1.249

 

‒ 284

965

      

Bijdrage aan agentschappen

37.115

44.606

1.739

1.350

47.695

Bijdrage RVO.nl

11.232

13.389

894

530

14.813

Bijdrage Agentschap Telecom

25.883

31.217

845

820

32.882

      

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

164.983

172.610

3.662

190

176.462

Bijdrage Metrologie

9.741

15.946

200

 

16.146

Raad voor de Accreditatie

271

271

6

 

277

Bijdrage ACM

761

761

18

 

779

Bijdrage aan het CBS

154.210

155.632

3.438

190

159.260

      

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

3.966

3.966

79

‒ 29

4.016

Bijdrage Nederlands Normalisatie Instituut

1.171

1.171

23

 

1.194

Bijdrage aan internationale organisaties

2.795

2.795

56

‒ 29

2.822

      

Ontvangsten

439.858

439.858

23

‒ 27.276

412.605

Ontvangsten ACM

162

162

  

162

Ontvangsten High Trust

30.200

30.200

 

‒ 27.276

2.924

Diverse ontvangsten

409.496

409.496

23

 

409.519

Tabel 7 Uitsplitsing verplichtingen (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutaties Miljoenennota (incl. ISB, NvW en amendementen)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

282.237

293.987

‒ 43.103

1.469

252.353

waarvan garantieverplichtingen

0

0

  

0

waarvan overige verplichtingen

282.237

293.987

‒ 43.103

1.469

252.353

Budgetflexibiliteit

De oorspronkelijke budgetflexibiliteit in de ontwerpbegroting 2021 was 10%, oftewel 90% van het kasbudget was al juridisch verplicht. Bij de 1e suppletoire begroting 2021 steeg dit naar 92%, vanwege reeds aangegane verplichtingen bij onder andere de onderzoeksbudgetten en de subsidie regeling telecom Caribisch Nederland.

Het percentage juridisch verplicht bij de 2e suppletoire begroting is 98%, 6% hoger dan bij de 1e suppletoire begroting. Dit heeft te maken met reeds aangegane verplichtingen bij Beleidsvoorbereidingen Evaluaties Veiligheid, Frequenties, Cybersecurity en ICT-beleid.

Toelichting

Uitgaven

Opdrachten

Digital Trust Centre

Het betreft hier onder andere een aantal overboekingen naar onder andere het Apparaatsbudget van het DTC, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor de subsidie regeling Cyberweerbaarheid en Dienst ICT uitvoering (Dictu).

Cyber Security

Het betreft hier onder andere een aantal overboekingen naar onder andere het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en TNO.

Terugbetalingen boetes ACM

Het bedrag dat ACM in 2021 vanwege gerechtelijke uitspraken terugbetaalt op boetes die in het verleden zijn opgelegd wordt bijgesteld. In 2021 betreft dit voornamelijk de gedeeltelijke terugbetaling van de boetes die in 2020 zijn opgelegd aan de mobiele netwerkoperators.

Ontvangsten

Ontvangsten High Trust

De High Trust-ontvangsten bestaan voornamelijk uit door de ACM ontvangen boetes. Die fluctueren door de jaren heen. Dit komt onder andere door het aantal en de hoogte van door de ACM opgelegde boetes. De ACM is hierin volledig onafhankelijk. Op basis van de huidige realisatie is de raming van de boete ontvangsten met € 27 mln verlaagd.

Licence