Base description which applies to whole site

Beleidsartikel 1 Goed functionerende economie en markten

Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2021 € 4,6 mln meer uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 5,9 mln meer aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 16,0 mln hoger dan begroot bij Najaarsnota.

Uitgaven

Door ACM is een bedrag € 10,4 mln aan opgelegde boetes terugbetaald, waardoor in het totaal meer dan € 4,6 mln meer is uitgegeven en € 5,9 mln meer aan verplichtingen is aangegaan.

Ontvangsten

Ontvangstenmutaties groter dan € 2 mln:

Op diverse instrumenten zijn de volgende ontvangsten gerealiseerd:

  • Ontvangen is € 3,9 mln dit betreft ontvangsten uit boetes van ACM, deze inkomsten zijn van te voren niet exact vast te stellen. De boete-ontvangsten van ACM zijn niet taakstellend. Daarbij geldt dat het aanspannen van een gerechtelijke procedure de betalingsverplichting niet opschort. Afhankelijk van de gerechtelijke uitspraak bij beroep of hoger beroep zal de ACM mogelijk een deel van de ontvangen bedragen in een komend jaar moeten terugbetalen.

  • De ACM kan i.v.m. vertrouwelijkheid geen uitspraken doen over de betaling door een partij in individuele zaken. De opgelegde boetes worden ook niet altijd openbaar gemaakt, als een uitspraak van de rechter dit verhindert bijvoorbeeld.

  • Er is € 7,8 mln rente ontvangen voor de uitgestelde betaling van de multibandveiling in 2021.

  • Voor de veiling van de DAB+ is een opbrengst van € 3,1 mln gerealiseerd.

Licence