Base description which applies to whole site

Artikel 4: Vrede, veiligheid en duurzame ontwikkeling

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4 Vrede, veiligheid en duurzame ontwikkeling (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
  

Stand ontwerp begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting

    

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

 
       
  

2021

2021

2021

2021

2021

  

(1)

(2)

  

(4)=(2+3)

       
 

Verplichtingen

509 568

632 267

27 000

‒ 159 115

500 152

       
 

Uitgaven:

     
       
 

Programma-uitgaven totaal

748 586

744 296

27 000

5 500

776 796

 

waarvan juridisch verplicht

 

98%

  

100%

       

4.1

Humanitaire hulp

375 017

375 017

17 000

28 500

420 517

       
 

Subsidies (regelingen)

     
 

Noodhulpprogramma's

92 000

92 000

3 000

1 800

96 800

       
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

     
 

Noodhulpprogramma's

200 000

200 000

14 000

21 700

235 700

 

Noodhulpprogramma's non-ODA

1 017

1 017

0

5 000

6 017

 

UNHCR

33 000

33 000

0

0

33 000

 

UNRWA

13 000

13 000

0

0

13 000

 

Wereldvoedselprogramma

36 000

36 000

0

0

36 000

       

4.2

Opvang en bescherming in de regio en migratiesamenwerking

167 000

167 000

10 000

‒ 2 500

174 500

       
 

Subsidies (regelingen)

     
 

Opvang in de regio

5 000

5 000

0

0

5 000

       
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

     
 

Opvang in de regio

128 000

128 000

10 000

‒ 2 500

135 500

 

Migratie en ontwikkeling

34 000

34 000

0

0

34 000

       

4.3

Veiligheid en Rechtstaatontwikkeling

206 569

202 279

0

‒ 20 500

181 779

       
 

Subsidies (regelingen)

     
 

Legitieme stabiliteit

16 950

7 000

0

2 600

9 600

 

Inclusieve vredes- en politieke processen

8 000

8 000

0

11 500

19 500

 

Vredesdividend: werkgelegenheid en basisvoorzieningen

6 000

6 000

0

0

6 000

 

Functionerende rechtsorde

29 038

17 309

0

‒ 918

16 391

       
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

     
 

Legitieme stabiliteit

10 305

9 000

0

1 400

10 400

 

Functionerende rechtsorde

129 950

129 970

0

‒ 35 082

94 888

 

Inclusieve vredes- en politieke processen

25 000

25 000

0

0

25 000

       
 

Nog te verdelen

     
 

Nog te verdelen

‒ 18 674

0

0

0

0

       

Toelichting

Verplichtingen

De stijging van het verplichtingenbudget bij Miljoenennota zijn gerelateerd aan de onder de uitgavenmutaties Miljoenennota toegelichte wijzigingen.

De overige mutaties bedragen per saldo een verlaging van het verplichtingenbudget met EUR 159 miljoen.

De verlaging komt voor het belangrijkste deel door het verschuiven van nieuwe meerjarige verplichtingen voor humanitaire hulp van 2021 naar begin 2022 en het neerwaarts bijstellen van het verplichtingen budget van de post Kaboel vanwege de crisis in Afghanistan. Daarnaast wordt een nieuwe fase voor projecten in de veiligheids- en rechtstaatontwikkeling sector in Oeganda uitgesteld vanwege lokale politieke ontwikkelingen en geweld rondom verkiezingen.

In het saldo zitten verhogingen van verplichtingenbudgetten verwerkt vanwege het aangaan van meerjarige verplichtingen voor programma’s van IDLO (International Development Law Organization), het VN-ontwikkelingsprogramma UNDP en de ICMP (International Commission on Missing Persons) en een rechtsorde programma in Somalië. Ook zijn er verhogingen vanwege het IOM programma COMPASS (naar voren gehaald vanuit 2022), een multi-thematische partnerschapsprogramma van VNG-international (overgeheveld vanuit artikel 2) en enkele andere programma's. Tenslotte is het verplichtingenbudget humanitaire hulp non-ODA opgehoogd in verband met de noodhulp aan Albanië.

Uitgaven

Mutaties Miljoenennota

Artikelonderdeel 4.1 Humanitaire hulp

Het budget voor noodhulp is verhoogd. De middelen zijn bestemd voor het Centraal VN-fonds voor humanitaire hulp (CERF) en flexibel en wereldwijd inzetbaar daar waar de noden het hoogst zijn. Daarnaast is een deel bestemd voor het regionaal fonds voor humanitaire hulpin de Sahel (CBPF) van OCHA voor de regionale coördinatie en implementatie van humanitaire hulp en voor een extra bijdrage aan de Dutch Relief Alliance (DRA). Dit is een Nederlandse alliantie van veertien noodhulporganisaties. Deze extra bijdrage is geoormerkt voor inzet ter bestrijding van de humanitaire crisis in Ethiopië.

Artikelonderdeel 4.2 Opvang in de regio en migratiesamenwerking

Het budget is verhoogd voor verlenen van cash assistance via UNHCR aan zwaar getroffen vluchtelingen en gastgemeenschappen in Libanon om in hun overlevingsbehoeftes te voorzien en hun weerbaarheid te vergroten.

Overige mutaties Tweede suppletoire begroting 2021

Artikelonderdeel 4.1 Humanitaire Hulp

Vanwege de crisis in Afghanistanworden de niet meer inzetbare gedelegeerde middelen van post Kaboel van artikelonderdeel 4.3 (Veiligheid en rechtstaatontwikkeling) overgeheveld naar artikel 4.1 (humanitaire hulp). Deze middelen worden ingezet ten behoeve van het Afghanistan Humanitarian Fund en het Regional Refugee Preparedness and Response Plan van UNHCR.

Daarnaast is het budget voor humanitaire hulp non-ODA verhoogd in verband met de inzet van blushelikopters voor de bestrijding van bosbranden in Albanië. Deze inzet is gebeurd op basis van een convenant tussen de ministerie van Defensie en Buitenlandse Zaken over militaire inzet ter ondersteuning van humanitaire actie.

Artikelonderdeel 4.2 Opvang in de regio en migratiesamenwerking

Een bedrag van EUR 2,5 miljoen is overgeheveld naar artikel 4.3 Veiligheid en rechtstaatontwikkeling als bijdrage aan een multi-thematisch programma van VNG-international.

Artikelonderdeel 4.3 Veiligheid en rechtsorde

De vanwege de crisis in Afghanistan worden de meer inzetbare gedelegeerde middelen van de ambassade Kaboel onder het instrument functionerende rechtsorde bijdragen overgeheveld naar artikel 4.1 Humanitaire hulp.

Afgezien van bovenstaande mutatie wordt er door de posten op het instrument functionerende rechtsorde bijdragen per saldo budget teruggegeven. De belangrijkste teruggaven betreffen post Juba vanwege vertragingen door COVID en de posten Kampala en Tunis die programma’s opschorten vanwege politieke ontwikkelingen en/of geweld. Het budget van post Ouagadougou is verhoogd vanwege een internationaal recht programma (IDLO) en een UNDP-programma.

Onder het instrument Inclusieve vredes- en politieke processen is een multi-thematisch partnerschapsprogramma van VNG-internationaal geregistreerd. In verband daarmee zijn overhevelingen ontvangen vanuit het artikel voor opvang in de regio en migratiesamenwerking (artikel 4.2) vanwege een migratiecomponent en het artikel voor private sectorontwikkeling (artikel 1.3) vanwege een lokale belastingencomponent.

Tenslotte wordt budget overgeheveld voor het multi-thematische voedselzekerheidsprogramma Land@scale op artikel 2.1.

Licence