Base description which applies to whole site

Artikel 3: Sociale vooruitgang

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 3 Sociale vooruitgang (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
  

Stand ontwerp begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting

    

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

 
       
  

2021

2021

2021

2021

2021

  

(1)

(2)

  

(4)=(2+3)

       
 

Verplichtingen

212 015

467 209

25 000

215 592

707 801

       
 

Uitgaven:

     
       
 

Programma-uitgaven totaal

744 709

792 437

25 000

0

817 437

 

waarvan juridisch verplicht

 

99%

  

100%

       

3.1

Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten en hiv/aids

403 189

500 316

25 000

0

525 316

       
 

Subsidies (regelingen)

     
 

SRGR en hiv/aids

145 958

80 083

5 000

20 172

105 255

 

Global Fund to Fight Aids, Malaria and Tuberculosis

10

0

0

0

0

       
 

Opdrachten

     
 

SRGR en hiv/aids

0

26 562

0

‒ 5 572

20 990

       
 

Bijdrage aan agentschappen

     
 

Rijksdienst voor ondernemend Nederland

0

400

0

‒ 250

150

       
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

     
 

WHO/PAHO

6 713

6 213

0

‒ 175

6 038

 

SRGR en hiv/aids

104 100

212 750

10 000

‒ 17 750

205 000

 

UNFPA

58 000

58 000

0

‒ 970

57 030

 

UNAIDS

20 000

20 000

0

0

20 000

 

Partnershipprogramma WHO

12 013

12 013

0

3 840

15 853

 

Global Fund to Fight Aids, Malaria and Tuberculosis

51 990

52 000

0

0

52 000

 

UNICEF

7 000

7 000

0

0

7 000

 

Vrouwenrechten en keuzevrijheid

16 000

25 295

10 000

705

36 000

       
 

Nog te verdelen

     
 

Nog te verdelen

‒ 18 595

0

0

0

0

       

3.2

Vrouwenrechten en gendergelijkheid

52 439

51 405

0

0

51 405

       
 

Subsidies (regelingen)

     
 

Vrouwenrechten

35 074

33 730

0

4 576

38 306

       
 

Opdrachten

     
 

Vrouwenrechten

1 000

1 000

0

‒ 500

500

       
 

Bijdrage aan agentschappen

     
 

Rijksdienst voor ondernemend Nederland

0

0

0

0

0

       
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

     
 

Vrouwenrechten

10 365

10 675

0

‒ 4 076

6 599

 

UNWOMEN

6 000

6 000

0

0

6 000

       

3.3

Maatschappelijk middenveld

219 531

166 666

0

0

166 666

       
 

Subsidies (regelingen)

     
 

Twinningsfaciliteit Suriname

325

1 616

0

‒ 1 616

0

 

Versterking maatschappelijk middenveld

205 791

141 632

0

1 811

143 443

       
 

Opdrachten

     
 

Versterking maatschappelijk middenveld

0

14 000

0

0

14 000

       
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

     
 

Versterking maatschappelijk middenveld

13 415

9 418

0

‒ 195

9 223

       

3.4

Onderwijs

69 550

74 050

0

0

74 050

       
 

Subsidies (regelingen)

     
 

Onderzoeksprogramma's

1 500

1 500

0

‒ 75

1 425

       
 

Garanties

     
 

Onderwijs

0

0

0

0

0

       
 

Opdrachten

     
 

Onderzoeksprogramma's

1 500

0

0

120

120

 

Hoger Onderwijs

46 300

47 979

0

11 728

59 707

       
       
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

     
 

Onderwijs

5 250

9 571

0

‒ 6 773

2 798

 

Global partnership for education

15 000

15 000

0

‒ 5 000

10 000

       

Toelichting

Verplichtingen

Het totale verplichtingenbudget voor artikel 3 neemt toe met EUR 240,6 miljoen. Dit houdt verband met een aantal commiteringen die vanuit 2020 zijn doorgeschoven naar 2021 voor onder andere het subsidiekader voor Versterking Maatschappelijk Middenveld waaronder het subsidiekader Power of Voices. Daarnaast worden er commiteringen aangegaan in 2021 voor een nieuwe core bijdrage aan GAVI en voor een extra bijdrage aan Down to Zero (motie Kuik/Voordewind, Kamerstuk 35570 XVII nr. 36)

Uitgaven

Mutaties Miljoenennota

Ter bestrijding van de impact van COVID-19 in de armste landen worden er in 2021 extra bijdragen gedaan aan het WHO Strategic Preparedness and Response Plan, The Global Fund to Fight Aids, Tuberculosis and Malaria (GFATM) en aan de Global Financing Facility (GFF).

Overige mutaties Tweede suppletoire begroting 2021

3.4 Onderwijs

Er vindt een technische overheveling plaats van het instrument bijdrage naar het instrument opdrachten voor uitgaven voor NUFFIC die eerder gepland waren voor 2020.

Licence