Base description which applies to whole site

3.4 Beleidsartikel 4: Vrede, veiligheid en duurzame ontwikkeling

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4 Vrede, veiligheid en duurzame ontwikkeling (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
  

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

  

2021

2021

2021

2021

2021

2022

2023

2024

2025

 

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

    
           
 

Verplichtingen

509 568

0

509 568

122 699

632 267

‒ 33 520

‒ 26 434

16 143

7 695

           
 

Uitgaven:

         
           
 

Programma-uitgaven totaal

748 586

0

748 586

‒ 4 290

744 296

0

0

0

0

 

waarvan juridisch verplicht

75%

   

98%

    
           

4.1

Humanitaire hulp

370 017

5 000

375 017

0

375 017

0

0

0

0

           
 

Subsidies (regelingen)

         
 

Noodhulpprogramma's

87 000

5 000

92 000

0

92 000

0

0

0

0

           
 

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

         
 

Noodhulpprogramma's

200 000

0

200 000

0

200 000

0

0

0

0

 

Noodhulpprogramma's non-ODA

1 017

0

1 017

0

1 017

0

0

0

0

 

UNHCR

33 000

0

33 000

0

33 000

0

0

0

0

 

UNRWA

13 000

0

13 000

0

13 000

0

0

0

0

 

Wereldvoedselprogramma

36 000

0

36 000

0

36 000

0

0

0

0

           

4.2

Opvang en bescherming in de regio en migratiesamenwerking

162 000

5 000

167 000

0

167 000

0

0

0

0

           
 

Subsidies (regelingen)

         
 

Opvang in de regio

5 000

0

5 000

0

5 000

0

0

0

0

           
 

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

         
 

Opvang in de regio

123 000

5 000

128 000

0

128 000

0

0

0

0

 

Migratie en ontwikkeling

34 000

0

34 000

0

34 000

0

0

0

0

           

4.3

Veiligheid en Rechtstaatontwikkeling

216 569

‒ 10 000

206 569

‒ 4 290

202 279

0

0

0

0

           
 

Subsidies (regelingen)

         
 

Legitieme stabiliteit

16 950

0

16 950

‒ 9 950

7 000

‒ 9 950

‒ 9 950

‒ 9 950

0

 

Inclusieve vredes- en politieke processen

8 000

0

8 000

0

8 000

0

‒ 2 000

0

0

 

Vredesdividend: werkgelegenheid en basisvoorzieningen

6 000

0

6 000

0

6 000

0

0

0

0

 

Functionerende rechtsorde

29 038

0

29 038

‒ 11 729

17 309

‒ 10 873

‒ 11 793

‒ 11 193

0

           
 

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

         
 

Legitieme stabiliteit

10 305

0

10 305

‒ 1 305

9 000

‒ 1 305

‒ 1 305

‒ 1 305

‒ 305

 

Functionerende rechtsorde

129 950

0

129 950

20

129 970

2 020

2 000

0

‒ 500

 

Inclusieve vredes- en politieke processen

35 000

‒ 10 000

25 000

0

25 000

0

‒ 2 000

0

805

           
 

Nog te verdelen

‒ 18 674

0

‒ 18 674

18 674

0

20 108

25 048

22 448

0

           
           
Toelichting

Verplichtingen

Er is een toename van het verplichtingenbudget in 2021. Dit heeft meerdere redenen, waaronder een hoger verplichtingenbudget in 2021 voor Afghanistan (voor een belangrijk deel naar voren gehaald vanuit de jaren 2022 en 2023) in verband met de uitvoering van de lopende programma's, voor Mali vanwege een uit 2022 en 2023 naar voren gehaalde verplichting in verband met fase twee van het lokaal bestuur programma Programme de Gouvernance Locale Redevable (PGLR) en een nieuw rechtsorde programma met UNDP. Daarnaast zijn er nieuwe activiteiten in verband met de recent geopende post in Niger (Niamey), voor de post Tunis (naar voren gehaald vanuit 2022) op het gebied van functionerende rechtsorde en voor de post Sana'a in Jemen vanwege nieuwe activiteiten op het gebied van vredes- en politieke processen (naar voren gehaald vanuit 2022, 2023 en 2024).

Tenslotte zijn er diverse technische mutaties in relatie tot het verwerken van het saldo «nog te verdelen» uit de Miljoenennota 2021 en begroting 2021.

Uitgaven

Artikel 4.1

Het budget van de vastgestelde begroting op artikel 4.1 voor Noodhulp wordt met EUR 5 miljoen opgehoogd ten opzichte van de ontwerpbegroting in verband met de verwerking van amendement 35570 XVII nr. 11 van het lid Bouali cs. over opvang en bescherming van vluchtelingen in de regio.

Artikel 4.2

Het budget van de vastgestelde begroting op artikel 4.2 voor Opvang in de regio wordt met EUR 5 miljoen opgehoogd ten opzichte van de ontwerpbegroting in verband met de verwerking van amendement 35570 XVII nr. 11 van het lid Bouali cs. over opvang en bescherming van vluchtelingen in de regio.

Artikel 4.3

Het budget van de vastgestelde begroting op artikel 4.3 voor Inclusieve politieke en vredesprocessen wordt met EUR 10 miljoen verlaagd ten opzichte van de ontwerpbegroting in verband met de verwerking van amendement 35570 XVII nr. 11 van het lid Bouali cs. over opvang en bescherming van vluchtelingen in de regio.

Het budget voor Veiligheid en Rechtsorde neemt ten opzichte van de vastgestelde begroting per saldo af. Het saldo onder «nog te verdelen» als toegelicht in de Miljoenennota 2021 en begroting 2021 voor de jaren 2021 tot en met 2024 wordt met deze suppletoire begroting meerjarig tegengeboekt en geheel verwerkt in de instrumenten voor legitieme stabiliteit en functionerende rechtsorde van artikel 4.3. Bovenop deze aanpassing is een extra korting doorgevoerd vanwege een bijdrage aan de dekking van nog openstaande verdragsverplichtingen Suriname die zijn opgenomen onder artikel 5.2 Overig armoede beleid.

Licence