Base description which applies to whole site

Artikel 1: Duurzame economische ontwikkeling, handel en investeringen

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 Duurzame economische ontwikkeling, handel en investeringen (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
  

Stand ontwerp begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting

    

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

 
       
  

2021

2021

2021

2021

2021

  

(1)

(2)

  

(4)=(2+3)

       
 

Verplichtingen

304 533

498 601

18 000

‒ 3 969

512 632

 

waarvan garantieverplichtingen

74 000

74 000

  

74 000

 

waarvan overige verplichtingen

230 533

424 601

  

438 632

       
 

Uitgaven:

     
       
 

Programma-uitgaven totaal

513 365

520 951

18 000

3 004

541 955

 

waarvan juridisch verplicht

 

100%

  

100%

       

1.1

Duurzaam handels- en investeringssysteem, incl. MVO

28 781

28 556

0

‒ 899

27 657

       
 

Subsidies (regelingen)

     
 

MVO en beleidsondersteuning (ODA)

9 575

12 575

0

375

12 950

 

MVO en beleidsondersteuning (non-ODA)

1 867

1 642

0

‒ 1 073

569

       
 

Opdrachten

     
 

MVO en beleidsondersteuning (non-ODA)

2 294

2 294

0

0

2 294

       
 

Bijdrage aan agentschappen

     
 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

1 850

1 850

0

‒ 375

1 475

       
       
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

     
 

MVO en beleidsondersteuning (ODA)

8 000

5 000

0

0

5 000

 

Contributies internationaal ondernemen (non-ODA)

5 195

5 195

0

174

5 369

       
       

1.2

Versterkte Nederlandse Handels- en Investeringspositie

91 777

97 976

0

1 903

99 879

       
 

Subsidies (regelingen)

     
 

Programma's internationaal ondernemen

15 846

10 000

0

5 250

15 250

 

Versterking concurrentiepositie Nederland

6 502

6 502

0

0

6 502

 

Invest Internationaal

9 000

9 000

0

‒ 7 027

1 973

 

Dutch Trade and Investment Fund

9 210

9 010

0

0

9 010

       
 

Garanties

     
 

Dutch Trade and Investment Fund

3 000

3 000

0

0

3 000

       
 

Opdrachten

     
 

Programma's internationaal ondernemen

1500

12216

0

3 201

15 417

 

Dutch Trade and Investment Fund

250

450

0

0

450

 

Wereldtentoonstelling Dubaï

2 000

4 450

0

195

4 645

 

China-strategie

500

0

0

0

0

       
 

Bijdrage aan agentschappen

     
 

Rijksdienst voor ondernemend Nederland

42 848

43 348

0

284

43 632

       
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

     
 

Programma's internationaal ondernemen

500

0

0

0

0

       
 

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

     
 

Versterking economische functie

570

0

0

0

0

 

Overig

51

0

0

0

0

       
       

1.3

Versterkte private sector en arbeidsmarkt in ontwikkelingslanden

392 807

394 419

18 000

2 000

414 419

       
 

Subsidies (regelingen)

     
 

Marktontwikkeling en markttoegang

5 450

5 450

3 000

19 070

27 520

 

Economic governance and institutions

26 400

30 400

0

‒ 8 500

21 900

 

Financiële sector ontwikkeling

37 000

37 000

8 000

‒ 4 000

41 000

 

Infrastructuurontwikkeling

34 350

34 350

0

‒ 13 000

21 350

 

Duurzame productie en handel

39 700

39 700

0

0

39 700

 

(Jeugd)werkgelegenheid

8 000

8 000

0

0

8 000

       
 

Leningen

     
 

Infrastructuurontwikkeling

10 000

10 000

0

1 830

11 830

 

Financiële sector ontwikkeling

19 000

14 000

0

‒ 4 000

10 000

       
 

Garanties

     
 

Financiële sector ontwikkeling

1 000

1 000

0

8 000

9 000

       
 

Opdrachten

     
 

Marktontwikkeling en markttoegang

12 000

12 000

0

‒ 1 000

11 000

 

Economic governance and institutions

18 000

18 000

0

‒ 2 000

16 000

 

Financiële sector ontwikkeling

4 000

4 000

0

2 000

6 000

 

Infrastructuurontwikkeling

750

750

0

2 250

3 000

 

(Jeugd)werkgelegenheid

27 250

20 875

0

‒ 10 875

10 000

       
 

Bijdrage aan agentschappen

     
 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

36 000

34 000

0

0

34 000

       
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

     
 

International Labour Organisation

5 700

5 700

0

‒ 705

4 995

 

Lokale private sector ontwikkeling

27 100

28 294

0

3 125

31 419

 

Marktontwikkeling en markttoegang

8 500

8 500

5 000

450

13 950

 

Partnershipprogramma ILO

5 500

4 900

0

0

4 900

 

Economic governance and institutions

7 000

7 000

2 000

0

9 000

 

Financiële sector ontwikkeling

3 000

3 000

0

20 415

23 415

 

Infrastructuurontwikkeling

45 000

45 000

0

‒ 10 000

35 000

 

(Jeugd)werkgelegenheid

3 000

3 000

0

380

3 380

 

Nexus onderwijs en werk

19 500

19 500

0

‒ 1 440

18 060

       
 

Nog te verdelen

     
 

Nog te verdelen

‒ 10 393

0

0

0

0

       
 

Ontvangsten

6 264

6 264

0

6 000

12 264

       

1.10

Ontvangsten duurzame economische ontwikkeling, handel en investeringen

3 264

3.264

0

0

3 264

       

1.30

Ontvangsten DGGF

3 000

3.000

0

6 000

9 000

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget voor artikel 1 wordt ten opzichte van de eerste suppletoire begroting per saldo verhoogd. De verhoging van het verplichtingenbudget voor artikel 1 is toegelicht onder 'Uitgaven - Mutaties Miljoenennota'.

De beperkte verlaging van de verplichtingen van artikel 1 is het gevolg van een verschuiving van artikel 1.3 naar artikel 4 (vrede, veiligheid en duurzame ontwikkeling) vanwege het VNG-internationaal partnerschap programma met kasramingen van 2021 t/m 2025.

Uitgaven

Mutaties Miljoenennota

Artikelonderdeel 1.3: Versterkte private sector en arbeidsmarkt in ontwikkelingslanden

Zowel het uitgaven als het verplichtingenbudget voor artikelonderdeel 1.3 is met de Miljoenennota verhoogd en bestemd voor de ondersteuning van het economisch herstel in ontwikkelingslanden door:

  • Een bijdrage aan Aceli. Dit is een samenwerkingsverband van een aantal private kredietverstrekkers, waaronder NGO’s en banken gericht op het wegnemen van barrières in de financiële sector in ontwikkelingslanden.

  • Een bijdrage aan het multilaterale OESO-programma tegen belastingontwijking.

  • Een extra bijdrage aan het Health Insurance Fund (HIF) voor Carepay dat zorgt voor een versnelling van de digitalisering van de financiering van de gezondheidszorg in Afrikaanse landen.

  • Een additionele bijdrage aan Trade Mark East Africa (TMEA) ter bevordering van de regionale handel in Oost-Afrika.

  • Een optopping in 2021 van het family support (o.a. cash transfer) programma in Soedan van de Wereldbank, dat in juni 2020 werd toegekend. Bij de uitvoering hiervan worden de actuele ontwikkelingen in Soedan meegenomen.

Overige mutaties Tweede suppletoire begroting 2021

Artikelonderdeel 1.2: Versterkte Nederlandse handels- en investeringspositie

Het uitgavenbudget van artikelonderdeel 1.2 is verhoogd. Met deze verhoging komen extra middelen beschikbaar voor de financiering van goedlopende MKB-regelingen binnen de RVO opdracht Internationaal ondernemen en extra digitale voorzieningen voor Expo Dubai.

Verder is er op artikelonderdeel 1.2 ook sprake van een verlaging van het budget van Invest international. Deze verlaging betreft een technische mutatie wegens een overboeking naar het Ministerie van Financiën. Deze overboeking komt ten gunste van het opstartbudget van Invest International. De opstartkosten zijn hoger dan geraamd doordat de oprichting langer heeft geduurd dan eerder werd voorzien.

Artikelonderdeel 1.3 : Versterkte private sector en arbeidsmarkt in ontwikkelingslanden

Het uitgavenbudget van artikelonderdeel 1.3 is per saldo verhoogd. Dit is het saldo van een desaldering van EUR 6 miljoen door hogere ontvangsten DGGF door een onttrekking uit de begrotingsreserve ter dekking van uitbetaalde wisselfinancieringen en een overheveling naar artikelonderdeel 2.1 (voedselzekerheid) vanwege het multi-thematische programma Land@Scale en anderzijds naar artikel 4.3 (veiligheid) in verband met het multi-thematische partnerschapsprogramma VNG-internationaal.

Ontvangsten

De ontvangsten op artikelonderdeel 1.30 DGGF zijn verhoogd met een onttrekking uit de begrotingsreserve ter dekking van uitbetaalde wisselfinancieringen.

Licence