Base description which applies to whole site

3.1 Beleidsartikel 1: Duurzame Economische ontwikkeling, handel en investeringen

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 Duurzame economische ontwikkling, handel en investeringen (eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
  

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

  

2021

2021

2021

2021

2021

2022

2023

2024

2025

  

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

    
           
 

Verplichtingen

304 533

0

304 533

194 068

498 601

71 785

30 290

‒ 92 550

‒ 66 285

 

waarvan garantieverplichtingen

74 000

0

74 000

0

74 000

    
 

waarvan overige verplichtingen

230 533

0

230 533

194 068

424 601

    
           
 

Uitgaven:

         
           
 

Programma-uitgaven totaal

513 365

0

513 365

7 586

520 951

7 744

5 250

4 857

2 765

 

waarvan juridisch verplicht

97%

   

100%

    
           

1.1

Duurzaam handels- en investeringssysteem, incl. MVO

28 781

0

28 781

‒ 225

28 556

744

2.250

1.857

‒ 235

           
 

Subsidies (regelingen)

         
 

MVO en beleidsondersteuning (ODA)

9 575

0

9 575

3 000

12 575

3 000

3 000

3 000

3 000

 

MVO en beleidsondersteuning (non-ODA)

1 867

0

1 867

‒ 225

1 642

744

2 250

1 857

‒ 235

           
 

Opdrachten

         
 

MVO en beleidsondersteuning (non-ODA)

2 294

0

2 294

0

2 294

0

0

0

0

           
 

Bijdrage aan agentschappen

         
 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

1 850

0

1 850

0

1 850

0

0

0

0

           
 

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

         
 

MVO en beleidsondersteuning (ODA)

8 000

0

8 000

‒ 3 000

5 000

‒ 3 000

‒ 3 000

‒ 3 000

‒ 3 000

 

Contributies internationaal ondernemen (non-ODA)

5 195

0

5 195

0

5 195

0

0

0

0

           

1.2

Versterkte Nederlandse Handels- en Investeringspositie

91 777

0

91 777

6 199

97 976

5 000

3 000

3 000

3 000

           
 

Subsidies (regelingen)

         
 

Programma's internationaal ondernemen

15 846

0

15 846

‒ 5 846

10 000

‒ 4 996

‒ 4 996

‒ 4 996

‒ 4 996

 

Versterking concurrentiepositie Nederland

6 502

0

6 502

0

6 502

0

0

0

0

 

Invest Internationaal

9 000

0

9 000

0

9 000

0

0

0

0

 

Dutch Trade and Investment Fund

9 210

0

9 210

‒ 200

9 010

‒ 330

‒ 330

‒ 330

‒ 330

           
 

Garanties

         
 

Dutch Trade and Investment Fund

3 000

0

3 000

0

3 000

0

0

0

0

           
 

Opdrachten

         
 

Programma's internationaal ondernemen

1 500

0

1 500

10 716

12 216

10 566

8 566

8 566

8 566

 

Dutch Trade and Investment Fund

250

0

250

200

450

330

330

330

330

 

Wereldtentoonstelling Dubaï

2 000

0

2 000

2 450

4 450

0

0

0

0

 

China-strategie

500

0

500

‒ 500

0

‒ 500

‒ 500

0

0

           
 

Bijdrage aan agentschappen

         
 

Rijksdienst voor ondernemend Nederland

42 848

0

42 848

500

43 348

500

500

0

0

           
 

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

         
 

Programma's internationaal ondernemen

500

0

500

‒ 500

0

0

0

0

0

           
 

Bijdragen aan ander begrotingshoofdstuk

         
 

Versterking economische functie

570

0

570

‒ 570

0

‒ 570

‒ 570

‒ 570

‒ 570

 

Overig

51

0

51

‒ 51

0

0

0

0

0

           

1.3

Versterkte private sector en arbeidsmarkt in ontwikkelingslanden

392 807

0

392 807

1 612

394 419

2 000

0

0

0

           
 

Subsidies (regelingen)

         
 

Marktontwikkeling en markttoegang

5 450

0

5 450

0

5 450

0

0

0

0

 

Economic governance and institutions

26 400

0

26 400

4 000

30 400

0

0

0

0

 

Financiële sector ontwikkeling

37 000

0

37 000

0

37 000

‒ 5 190

‒ 6 000

‒ 6 000

0

 

Infrastructuurontwikkeling

34 350

0

34 350

0

34 350

0

‒ 940

0

0

 

Duurzame productie en handel

39 700

0

39 700

0

39 700

0

0

0

0

 

(Jeugd)werkgelegenheid

8 000

0

8 000

0

8 000

0

0

0

0

           
 

Leningen

         
 

Infrastructuurontwikkeling

10 000

0

10 000

0

10 000

0

0

0

0

 

Financiële sector ontwikkeling

19 000

0

19 000

‒ 5 000

14 000

0

0

0

0

           
 

Garanties

         
 

Financiële sector ontwikkeling

1 000

0

1 000

 

1 000

0

0

0

0

           
 

Opdrachten

         
 

Marktontwikkeling en markttoegang

12 000

0

12 000

0

12 000

0

0

0

0

 

Economic governance and institutions

18 000

0

18 000

0

18 000

0

0

0

0

 

Financiële sector ontwikkeling

4 000

0

4 000

0

4 000

0

0

0

0

 

Infrastructuurontwikkeling

750

0

750

0

750

0

0

0

0

 

(Jeugd)werkgelegenheid

27 250

0

27 250

‒ 6 375

20 875

‒ 9 945

‒ 8 400

‒ 8 000

‒ 4 200

           
 

Bijdrage aan agentschappen

         
 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

36 000

0

36 000

‒ 2 000

34 000

‒ 2 000

‒ 2 000

‒ 2 000

0

           
 

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

         
 

International Labour Organisation

5 700

0

5 700

0

5 700

0

0

0

0

 

Lokale private sector ontwikkeling

27 100

0

27 100

1 194

28 294

4 844

5 600

6 000

6 000

 

Marktontwikkeling en markttoegang

8 500

0

8 500

0

8 500

0

0

0

0

 

Partnershipprogramma ILO

5 500

0

5 500

‒ 600

4 900

0

0

0

0

 

Economic governance and institutions

7 000

0

7 000

0

7 000

0

0

0

0

 

Financiële sector ontwikkeling

3 000

0

3 000

0

3 000

0

0

0

0

 

Infrastructuurontwikkeling

45 000

0

45 000

0

45 000

0

‒ 2 000

‒ 1 493

0

 

(Jeugd)werkgelegenheid

3 000

0

3 000

0

3 000

0

0

0

0

 

Nexus onderwijs en werk

19 500

0

19 500

0

19 500

3 100

‒ 200

‒ 1 000

‒ 1 800

           
 

Nog te verdelen

‒ 10 393

0

‒ 10 393

10 393

0

11 191

13 940

12 493

0

           
           
 

Ontvangsten

6 264

0

6 264

0

6 264

0

0

0

0

           

1.10

Ontvangsten duurzame economische ontwikkeling, handel en investeringen

3 264

0

3 264

0

3 264

0

0

0

0

           

1.30

Ontvangsten DGGF

3 000

0

3 000

0

3 000

0

0

0

0

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget voor artikel 1 Duurzame Economische Ontwikkeling, Handel en Investeringen is voor de jaren 2021 t/m 2023 verhoogd. Het accent van de verhoging ligt op artikel 1.3 Private Sectorontwikkeling en komt hoofdzakelijk door de verstrekking van nieuwe 10-jarige subsidies in het kader van economic governance and institutions aan FNV en CNV in 2021 en door een meerjarige verplichting met het Programma Uitzending Managers (PUM). Daarnaast is er in het kader van het Nexus onderwijs- en werkprogramma en in het kader van lokale private sectorontwikkeling aan diverse ambassades verplichtingenbudget toegekend. Zo start in 2022 een nieuwe Youth Employment activiteit in Zuid Soedan. Verder zijn er diverse technische mutaties in relatie tot het verwerken van het saldo «nog te verdelen» uit de Miljoenennota 2021 en begroting 2021.

Uitgaven

Artikel 1.2

Het uitgavenbudget voor artikel 1.2 Versterkte Nederlandse Handels- en Investeringspositie neemt meerjarig toe. Deze verhoging bestaat uit een som van verschillende mutaties. Zo is er meerjarig extra budget vrijgemaakt voor de financiering van het RVO-impulspakket voor Nederlandse ondernemers ter bestrijding van de gevolgen van COVID-19. Dit impulspakket bevat o.a. impulsvouchers voor Starters International Business (SIB) en extra middelen voor publiek private samenwerking in strategische markten.

Ook is er meerjarig extra budget vrijgemaakt voor Invest International. Invest International gaat via één loket het Nederlandse bedrijfsleven helpen projecten in het buitenland te ontwikkelen en financieren en heeft tevens als doel om een bijdrage te leveren aan het oplossen van wereldwijde vraagstukken, zoals eerder toegelicht in de BHOS-begroting 2021. Een aantal regelingen van BHOS zal in de loop van dit jaar worden onderbracht bij Invest International. Hierdoor ontstaat een btw-plicht die voorheen bij de uitvoering door de RVO niet bestond. De BHOS-begroting wordt hiervoor gecompenseerd.

Verder is er voor 2021 extra budget vrijgemaakt voor financiering van de Dubai Wereldtentoonstelling. De wereldtentoonstelling Expo 2020 Dubai is met een jaar uitgesteld als gevolg van de huidige COVID-pandemie wat extra kosten met zich meebrengt. Nederland neemt deel met een circulair paviljoen onder het thema Uniting Water, Energy and Food. Vanwege het uitstel moeten de lopende contracten met een jaar worden verlengd wat onvoorziene extra kosten met zich meebrengt.

Artikel 1.3

Het uitgavenbudget voor Artikel 1.3 Versterkte Private Sector neemt ten opzichte van de vastgestelde begroting in 2021 en 2022 per saldo toe. Dit is het resultaat van een verhoging van het budget voor economic governance and institutions door een overheveling uit artikelonderdeel 2.1 Voedselzekerheid vanwege een activiteit met de organisatie Agriterra in 2021 en voor het TRACE programma in Tunesië in 2022. Het saldo onder «nog te verdelen» als toegelicht in de Miljoenennota 2021 en begroting 2021 voor de jaren 2021 tot en met 2024 wordt met deze suppletoire begroting meerjarig tegengeboekt en opgevangen op de instrumenten voor leningen in de financiële sector, voor opdrachten jeugdwerkgelegenheid (meerjarig) en voor de RVO uitvoeringskosten (meerjarig) in het kader van private sector ontwikkeling. Bovenop deze aanpassing is een extra korting doorgevoerd in verband met een bijdrage aan de dekking van nog openstaande verdragsverplichtingen Suriname, die zijn opgenomen onder artikelonderdeel 5.2 Overig Armoedebeleid.

Licence