Base description which applies to whole site

2.1 Artikel 1: Duurzame handel en investeringen

Uitgaven

Artikel 1.2 Versterkte Nederlandse Handels- en Investeringspositie

Ten opzichte van de tweede suppletoire begroting zijn de uitgaven voor artikel 1.2 toegenomen. Deze verhoging wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een sterk toegenomen vraag naar naar werkkapitaal en wisselfinancieringen via DTIF (het Dutch Trade and Investment Fund) voor subsidies, opdrachten en garanties).

Ontvangsten

De ontvangstenrealisatie op artikel 1 is hoger uitgevallen dan werd verwacht in de tweede suppletoire begroting. Dit wordt veroorzaakt door een onttrekking uit de FOM-begrotingsreserve om de hogere uitgaven voor DTIF mogelijk te maken.

Licence