Base description which applies to whole site

2.3 Artikel 3. De Nationale ombudsman

Op dit artikel is in 2021 circa € 0,7 mln. meer verplicht dan begroot. Daarnaast zijn de uitgaven circa € 0,7 mln. hoger uitgevallen.

Toelichting

Zoals gemeld in de veegbrief is zowel het verplichtingen- als het uitgavenbudget met circa € 0,6 mln. overschreden. De Nationale ombudsman heeft in 2021 onvoorziene bedrijfsvoeringsgerelateerde uitgaven moeten doen. Zo heeft de Nationale ombudsman voorbereidende werkzaamheden moeten treffen voor de overname van de taken van de onafhankelijke raadsman Groningen per 1 januari 2022.

Daarnaast hield de beschikbare loonkostenprognoses uit P-direkt geen rekening met de nieuwe CAO. Medewerkers konden op basis van de nieuwe CAO een thuiswerkvergoeding aanvragen, waarvan vooraf niet bekend was hoeveel medewerkers deze vergoeding in 2021 zouden aanvragen. Dit heeft geleid tot een overschrijding van € 0,1 mln.

Licence