Base description which applies to whole site

4.1 Artikel 1 BES-fonds

Op dit artikel is circa € 6,9 mln. minder verplicht, uitgegeven en ontvangen.

Toelichting

De lagere realisatie wordt veroorzaakt door wisselkoersverschillen. Per tweede suppletoire begroting is het BES-fonds aangevuld voor koersverschillen. De onderuitputting is toegevoegd aan de wisselkoersreserve op artikel 7 op de begroting Koninkrijksrelaties (IV).

Licence