Base description which applies to whole site

2.1 Artikel 1 Versterken rechtsstaat

Op dit artikel is circa € 6,7 mln. minder verplicht. Daarnaast is er circa € 6,9 mln. minder uitgegeven.

Toelichting

De onderschrijding van de verplichtingen van circa € 6,7 mln. en de onderuitputting van de uitgaven van circa € 6,9 mln. in 2021 worden met name veroorzaakt door lagere uitgaven vanuit de landspakketten aan de Koninklijke Marechaussee (KMar) en Douane.

Licence