Base description which applies to whole site

2.2 Artikel 4 Bevorderen sociaaleconomische structuur

Op dit artikel is circa € 22,6 mln. minder verplicht. Daarnaast is er circa € 20,2 mln. minder uitgegeven.

Toelichting

De onderuitputting van de uitgaven in 2021 wordt met name veroorzaakt door lagere uitgaven aan noodpakketten van circa € 15,9 mln., omdat het aantal hulpbehoevenden, meer dan aanvankelijk ingeschat, fors daalde.

De resterende lagere realisatie op de uitgaven van circa € 3 mln. is met name toe te schrijven aan het Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling (COHO). Het COHO is minder projecten aangegaan dan eerder voorzien (circa € 1,5 mln.). Daarnaast is een betaling door de bank gestorneerd (circa € 1,5 mln.) die bestemd was voor ICT-capaciteit van de Belastingdienst Aruba in het kader van het landspakket.

Licence