Base description which applies to whole site

Artikel 36: Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid

Op dit artikel is ten opzichte van de tweede suppletoire begroting in 2021 124,7 mln. minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van 97,1 mln. minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn 1,7 mln. hoger dan begroot bij tweede suppletoire begroting.

Toelichting

UitgavenVoor de Regeling tegemoetkoming schade 2021 onder de Wet tegemoetkoming schade (Wts) was 95 mln. budget beschikbaar voor waterschade. Er is in 2021 slechts een beperkt aantal aanvragen definitief afgehandeld. Gevolg is een onderuitputting van 88,3 mln. in 2021. De verwachting is dat de schadevergoedingen vooral in 2022 aan de orde zullen zijn. Daarnaast is een onderuitputting van circa 32,4 mln. als gevolg van Covid. Door het langer duren van de corona crisis zijn niet alle lopende kosten in 2021 afgerekend of gebruikt.

VerplichtingenOp dit artikel is 97,1 mln. minder verplicht. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een onderuitputting op de verplichting Regeling tegemoetkoming schade (zie uitgaven).

Licence