Base description which applies to whole site

Artikel 37: Migratie

Op dit artikel is ten opzichte van de tweede suppletoire begroting in 2021 4,5 mln. meer uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van 30,2 mln. meer aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn 3,6 mln. hoger dan begroot bij tweede suppletoire begroting.

Toelichting

VerplichtingenOp dit artikel is 30,2 mln. meer verplicht dan geraamd. Dit wordt o.a. verklaard door de volgende mutaties:

  • De verplichting voor Nidos begeleiding en opvang valt door een fors hogere instroom van AMV’s 17,4 mln. hoger uit dan verwacht.

  • In 2021 is een meerjarige verplichting aangegaan ten behoeve van het EU-project Errin (European Regions Research and Innovation Network). De verplichting op het onderdeel Vreemdelingenvertrek wordt hierdoor overschreden met 6,3 mln.

  • De verplichting op het onderdeel Dienst Vervoer en Ondersteuning (landelijke dienst van DJI) is verlaagd met 7,9 mln. omdat de uitgaven zijn gedaan op de verplichting uit 2020.

  • De Corona uitgaven met betrekking tot de quarantaine van inreizende asielzoekers is lager uitgevallen dan eerder geraamd, dit resulteert in onderuitputting van 4,7 mln.

  • De verplichting ten behoeve van de subsidietoekenning 2022 voor de REAN regeling (Return and Emigration Assistance from the Netherlands) is aangegaan in het boekjaar 2021. Hierdoor ontstaat een verplichtingen-overschrijding van 13,8 mln. in 2021.

Licence