Base description which applies to whole site

4.1 Artikel 9 Algemeen

Verplichtingen

De verplichtingen bij dit artikel zijn € 9,8 miljoen lager dan ten tijde van de tweede suppletoire begroting werd verwacht.

Er zijn voor € 3,2 miljoen minder verplichtingen aangegaan voor beleidsopdrachten, een € 3,8 miljoen lagere bijdrage aan de NAVO, € 9,8 miljoen minder aangegane verplichtingen voor de civielrechtelijke regeling Srebrenica en € 6,8 miljoen hogere verplichtingen voor de regeling Dutchbat III. Het overige verschil betreft kleine afwijkingen bij verschillende bijdragen.

Uitgaven

De uitgaven bij dit artikel zijn € 9,3 miljoen lager dan ten tijde van de tweede suppletoire begroting werd verwacht. Het overblijvende budget van € 2,1 miljoen voor subsidies bestaat uit niet uitgekeerde loon- en prijsbijstelling en vrijval van budget voor incidentele subsidies, waar vooral vanwege COVID-19 in 2021 geen aanspraak op is gedaan. De exploitatiekosten van NAVO zijn € 3,8 miljoen lager door minder activiteiten, mede als gevolg van COVID-19. De Commissie Srebrenica realiseert minder dan was begroot als gevolg van een latere start dan beoogd. Het in 2021 niet gerealiseerde budget van € 3,0 miljoen voor deze schaderegeling blijft behouden in de komende jaren, conform de instellingsbeschikking van de regeling. Het overige verschil van betreft verschillende kleine afwijkingen.

Licence