Base description which applies to whole site

2.1 Artikel 1 Arbeidsmarkt

Toelichting

Verplichtingen en uitgaven

De gerealiseerde verplichtingen zijn € 400,0 miljoen lager en de gerealiseerde uitgaven zijn € 468,6 miljoen lager dan bij Najaarsnota was geraamd.

Dit wordt voor een groot deel veroorzaakt door de lagere verplichtingen en uitgaven bij de NOW, totaal € 444,6 miljoen lager dan geraamd. Bij NOW 1.0 is € 168,4 miljoen minder verplicht en uitgegeven dan geraamd bij Najaarsnota. Bij NOW 2.0 is € 125,1 miljoen minder verplicht en uitgegeven dan geraamd bij Najaarsnota. Bij NOW 3.0 is € 131,4 miljoen minder verplicht en uitgegeven dan geraamd bij Najaarsnota. Bij NOW 4.0 is € 20,0 miljoen minder verplicht en uitgegeven dan geraamd bij Najaarsnota.

Bij de subsidieregeling NL leert door zijn er hogere verplichtingen (€ 16 miljoen), zie veegbrief (Kamerstukken II 2021-2022 35 925 nr 83).

Bij de subsidieregeling Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDI&EU) zijn er lagere verplichtingen (€ 18 miljoen) en lagere uitgaven (€ 6 miljoen). Dit komt doordat er minder subsidies zijn beschikt dan geraamd bij Najaarsnota. Ten tijde van de Najaarsnota was nog niet bekend hoeveel subsidies in totaal zouden worden toebedeeld en wat de daarbij behorende bevoorschotting zou zijn, doordat nog niet alle subsidieaanvragen waren ingediend en beoordeeld. De onderuitputting op de regeling wordt meegenomen naar opvolgende jaren, zodat het totaalbedrag voor de MDI&EU (€ 1 miljard) beschikbaar blijft.

Bij de gerealiseerde uitgaven is het verschil van € 18 miljoen voornamelijk veroorzaakt door minder uitgaven bij:

  • De subsidieregeling Stimulering Leven Lang Ontwikkelen MKB (€ 6,0 miljoen). Dit komt doordat de benodigde uitgaven voor 2021 te hoog waren ingeschat. Vanwege de openstaande verplichtingen, ook uit 2019 en 2020, is het lastig in te schatten wanneer deze uitbetaald zullen (moeten) worden.

  • De subsidieregeling Compensatie loonkosten en inkomstenverlies CN (€ 4,6 miljoen). Dit komt mede doordat het beroep op de regeling gedurende 2021 afnam als gevolg van een verbeterende corona-situatie.

  • Opdrachten (€ 6,7 miljoen). € 2,3 miljoen van die onderuitputting betreft minder uitgaven bij de NLA aan dienstauto's. € 0,5 miljoen betreft lager dan verwachte voorlichtingsuitgaven. De verdere onderuitputting heeft betrekking op goedkoper uitgevallen en vertraagde onderzoeken en te hoog geprognosticeerde uitgaven aan opdrachten.

Licence