Base description which applies to whole site

2.2 Artikel 2: Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid, water en klimaat

Verplichtingen:

Ten opzichte van de tweede suppletoire begroting is de verplichtingenrealisatie naar beneden bijgesteld. De lagere realisatie is toe te schrijven aan vertraging bij de uitvoering van een aantal programma’s op het gebied van voedselzekerheid en water. Deze zullen in 2022 alsnog worden gecommitteerd.

Op artikelonderdeel 2.1 (Voedselzekerheid) betreft dit een o.a. de bijdrage aan UNICEF voor een programma op het gebied van voeding en de bijdrage aan het Productive Safety Net Program (PSNP) in Ethiopië, die vanwege de politieke ontwikkelingen is aangehouden.

Op artikelonderdeel 2.2 (Water) betreft dit de opdrachten aan RVO voor Partner voor Water en Disaster Risk Reduction (DRR), de subsidie aan de Unie van Waterschappen voor het Blue Deal-programma en de bijdrage aan de EIB (Europese Investeringsbank) voor het Water Sector Fund alsmede de bijdrage aan UNOPS voor het UN-Water Program.

Op artikelonderdeel 2.3 (Klimaat) betreft dit de verlenging van het NDCPartnership (NDCP), de opdracht aan RVO voor het Climate and Energy Response Programme (CERP), de bijdrage aan de IDB (Inter-American Development Bank) voor een fonds op het gebied van tropische bos in de Amazone en de middelenaanvulling voor het GEF (Global Environmen Facility) voor de periode 2022-2026.

Licence