Base description which applies to whole site

2.3 Artikel 3: Sociale vooruitgang

Uitgaven

Artikelonderdeel 3.1 (SRGR en hiv/aids)

Ten opzichte van de tweede suppletoire begroting is de realisatie van artikelonderdeel 3.1 toegenomen. De hogere realisatie wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een extra betaling (EUR 3 miljoen) aan COVAX voor de aankoop van vaccins, een betaling aan Association De Soutien Au Developpement (ASDAP) in Mali en een aantal betalingen binnen SRGR-partnerschappen.

Licence