Base description which applies to whole site

3.7 Artikel 9 Douane

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 19 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 9 Douane (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

 

Verplichtingen

670.411

0

670.411

4.701

675.112

7.939

7.939

7.974

8.093

          

Uitgaven (1) + (2)

670.411

0

670.411

4.701

675.112

7.939

7.939

7.974

8.093

          

(1) Apparaatsuitgaven

466.201

0

466.201

7.169

473.370

8.163

8.163

8.163

8.163

          

Personele uitgaven

443.947

0

443.947

4.074

448.021

8.163

8.163

8.163

8.163

Eigen personeel

430.136

0

430.136

‒ 1.845

428.291

5.008

5.008

5.008

5.008

Inhuur externen

13.599

0

13.599

5.869

19.468

3.155

3.155

3.155

3.155

Overig personeel

212

0

212

50

262

0

0

0

0

          

Materiële uitgaven

22.254

0

22.254

3.095

25.349

0

0

0

0

ICT

1.510

0

1.510

0

1.510

0

0

0

0

Bijdrage aan SSO's

150

0

150

0

150

0

0

0

0

Overig materieel

20.594

0

20.594

3.095

23.689

0

0

0

0

          

(2) Programma-uitgaven

204.210

0

204.210

‒ 2.468

201.742

‒ 224

‒ 224

‒ 189

‒ 70

          

Bekostiging

50

0

50

0

50

0

0

0

0

Overige bekostiging

50

0

50

0

50

0

0

0

0

          

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

1.350

0

1.350

0

1.350

0

0

0

0

Overige bijdrage ZBO's/RWT's

1.350

0

1.350

0

1.350

0

0

0

0

          

Opdrachten

27.878

0

27.878

‒ 2.468

25.410

‒ 224

‒ 224

‒ 189

‒ 70

ICT opdrachten

6.035

0

6.035

‒ 1.014

5.021

‒ 119

‒ 119

‒ 119

‒ 90

Overige opdrachten

21.843

0

21.843

‒ 1.454

20.389

‒ 105

‒ 105

‒ 70

20

          

Bijdrage aan agentschappen

3.187

0

3.187

0

3.187

0

0

0

0

Bijdrage overige agentschappen

3.187

0

3.187

0

3.187

0

0

0

0

          

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

171.745

0

171.745

0

171.745

0

0

0

0

Toegerekende uitgaven van Belastingen

171.745

0

171.745

0

171.745

0

0

0

0

          

Ontvangsten

605

0

605

0

605

0

0

0

0

Apparaatontvangsten

605

0

605

0

605

0

0

0

0

Toelichting

De mutaties op het niveau van de financiële instrumenten komen niet boven de ondergrenzen uit binnen de staffel (conform de RBV, zie ook de Leeswijzer op pagina 4). Toelichting van deze mutaties blijft derhalve achterwege.

Licence