Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

3.4 Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet (bedragen x € 1.000)

4

Experimenteren cf. art. III Deltawet

StandOntwerpBegroting(1)

MutatiesVia NvW'enAmendementen(2)

StandVastgesteldeBegroting(3)

Mutaties 1eSuppletoireBegroting(4)

Stand 1eSuppletoireBegroting(5)

Mutaties2023(7)

Mutaties2024(8)

Mutaties2025(9)

Mutaties2026(10)

Verplichtingen

 

23.791

 

23.791

253.621

277.412

‒ 40.429

4.827

3.888

1.920

Uitgaven

 

21.842

 

21.842

102.441

124.283

22.142

99.962

11.714

30.343

waarvan juridisch verplicht

     

22%

    

4.02

GIV/PPS

21.842

 

21.842

102.441

124.283

22.142

99.962

11.714

30.343

4.02.01

GIV/PPS

21.842

 

21.842

102.441

124.283

22.142

99.962

11.714

30.343

Toelichting

Verplichtingen

De hogere verplichtingen bij Voorjaarsnota van € 253,6 miljoen wordt veroorzaakt de technische verwerking van het saldo 2021 (verhoging met € 45,8 miljoen) en een verhoging van € 208,5 miljoen ter oplossing van een geschil met de opdrachtnemer.

Uitgaven

De verhoging van het kasbudget met € 102,4 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit een tweetal mutaties, een verhoging ad € 53,9 miljoen als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2021 en een verhoging van het meerjarige beschikbare bedrag met € 331 miljoen, waarvan € 48,5 miljoen in 2022, als gevolg van het oplossen van een geschil met de aannemerscombinatie en covid-19 compensatie (€ 7 miljoen)

Licence