Base description which applies to whole site

3.7 Beleidsartikel 9. Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid

Tabel 22 Budgettaire gevolgen van beleid art. 9 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbe-groting 2022 (1)

Mutaties via NvW, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

207.719

‒ 500

207.219

8.942

216.161

7.911

8.514

8.034

8.908

          

Totale uitgaven

205.719

‒ 500

205.219

5.942

211.161

8.911

9.514

9.034

8.908

waarvan juridisch verplicht (%)

         
          

Bekostiging

49.484

0

49.484

876

50.360

1.827

1.829

1.829

1.829

Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen

49.484

0

49.484

876

50.360

1.827

1.829

1.829

1.829

Subsidies (regelingen)

149.330

‒ 500

148.830

5.401

154.231

6.824

7.427

6.947

6.816

Lerarenbeurs

76.586

 

76.586

2.295

78.881

1.825

1.784

1.635

1.634

Zij-instroom

49.405

 

49.405

1.519

50.924

1.519

1.432

1.401

1.371

Wet Beroep leraar en Lerarenregister

2.711

‒ 500

2.211

‒ 14

2.197

‒ 1.136

‒ 405

‒ 705

‒ 805

Aanpak lerarentekort

19.439

0

19.439

580

20.019

4.580

4.580

4.580

4.580

Overige subsidies

1.189

 

1.189

1.021

2.210

36

36

36

36

Opdrachten

3.831

 

3.831

‒ 436

3.395

159

155

155

155

Bijdragen aan agentschappen

3.074

0

3.074

101

3.175

101

103

103

108

Dienst Uitvoering Onderwijs

3.074

 

3.074

101

3.175

101

103

103

108

          

Ontvangsten

6.500

0

6.500

0

6.500

0

0

0

0

Tabel 23 Uitsplitsing verplichtingen
 

Ontwerpbe-groting 2022 (1)

Mutaties via NvW, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

207.719

‒ 500

207.219

8.942

216.161

7.911

8.514

8.034

8.908

waarvan garantieverplichtingen

  

0

 

0

    

waarvan overig

207.719

‒ 500

207.219

8.942

216.161

7.911

8.514

8.034

8.908

In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2022" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2022» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingen worden met € 8,9 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties (€ 3,0 miljoen) wordt veroorzaakt door de regeling onderwijsassistenten. Bij deze regeling kan er voor meerdere jaren subsidie worden aangevraagd en dit wordt dan ook direct verplicht.

Uitgaven

Toelichting per instrument:

Subsidies

De subsidies worden met € 5,4 miljoen verhoogd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door:

  • de doorverdeling van de loon-en prijsbijstelling op de lerarenbeurs (€ 2,2 miljoen), de zij-instroom (€ 1,3 miljoen) en aanpak lerentekort (€ 0,6 miljoen);

  • een overboeking van bekostiging naar subsidies voor het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren (€ 1,1 miljoen).

Licence