Base description which applies to whole site

3.4 Artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

,

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoenennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

 

47.909

48.612

11.839

0

60.451

Uitgaven

90.368

83.261

3.916

‒ 323

86.854

Waarvan juridisch verplicht

 

42%

  

42%

14.01 Regionale infrastructuur

41.774

34.661

1.407

‒ 323

35.745

14.01.02 Planning en studies reg/lok

0

496

0

‒ 497

‒ 1

14.01.03 Aanleg reg/lok

41.774

34.165

1.407

174

35.746

14.03 Bereikbaarheidsprogramma's

48.594

48.600

2.509

0

51.109

14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten

0

5

0

0

5

14.03.02 Regionale mobiliteitsprojecten

48.594

48.594

2.509

0

51.103

14.03.03 Ruimtelijke economisch programma

0

1

0

0

1

Ontvangsten

 

0

0

42

0

42

14.09 Ontvangsten

0

0

42

0

42

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting met in totaal € 11,8 miljoen verhoogd. Dit komt door de toevoeging van de prijsbijstelling op de projecten HOV-netwerk (€ 7,9 miljoen), regionale mobiliteitsprojecten (€ 2,5 miljoen) en Amstelveenlijn (€ 1,4 miljoen).

Licence