Base description which applies to whole site

2.4 Artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota 2022 € 0,02 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 0,02 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan.

De ontvangsten zijn € 0,04 miljoen lager dan begroot bij Najaarsnota.

De mutaties slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie de leeswijzer).

Licence