Base description which applies to whole site

2.4 Artikel 4. Kanselarij der Nederlandse Orden

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4. Kanselarij der Nederlandse Orden (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties 2e suppletoire begroting Miljoennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

4.691

5.434

118

70

5.622

      

Uitgaven

4.691

5.434

118

70

5.622

      

Institutionele inrichting

     

Apparaat

2.930

3.673

46

0

3.719

Materiële uitgaven

     

Decoraties

1.756

1.756

72

70

1.898

Riddertoelagen

5

5

0

0

5

      

Ontvangsten

199

199

0

0

199

Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting Miljoenennota

Loon- en prijsbijstelling 2022

Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2022.

Toelichting overige mutaties 2e suppletoire begroting

Materiële uitgaven

Decoraties

Het Ministerie van Defensie heeft meer decoraties besteld bij de Kanselarij der Nederlandse Orden dan verwacht. Daarom wordt er € 70.000 overgeheveld van de begroting van het Ministerie van Defensie naar de begroting van de Kanselarij der Nederlandse Orden.

Licence