Base description which applies to whole site

2.5 Artikel 6. Kabinet van de Gouverneur van Aruba

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 6. Kabinet van de Gouverneur van Aruba (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties 2e suppletoire begroting Miljoennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

2.001

2.479

66

0

2.545

      

Uitgaven

2.001

2.479

66

0

2.545

      

Institutionele inrichting

     

Kabinet Gouverneur Aruba

2.001

2.479

66

0

2.545

      

Ontvangsten

60

60

0

0

60

Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting Miljoenennota

Institutionele inrichting

Kabinet Gouverneur Aruba

Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2022.

Licence