Base description which applies to whole site

2.3 Artikel 3. De Nationale ombudsman

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 3. De Nationale ombudsman (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties 2e suppletoire begroting Miljoennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

23.239

26.119

680

4.727

31.526

      

Uitgaven

23.239

26.119

680

357

27.156

      

Institutionele inrichting

     

Taakuitoefening Nationale ombudsman

20.716

23.596

680

‒ 6

24.270

Materiële uitgaven

     

Taakuitoefening medeoverheden

2.523

2.523

0

363

2.886

      

Ontvangsten

2.539

2.539

0

363

2.902

Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting Miljoenennota

Institutionele inrichting

Taakuitoefening Nationale ombudsman

Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2022.

Toelichting overige mutaties 2e suppletoire begroting

Materiële uitgaven

Taakuitoefeningmedeoverheden en ontvangsten

Door jaarlijkse indexatie van de tarieven die gesteld worden voor de medeoverheden worden er door de Nationale ombudsman meer ontvangsten gerealiseerd dan begroot. Deze meer ontvangsten worden ingezet voor de taakuitoefening van de Nationale ombudsman voor de medeoverheden.

Verplichtingen

De Nationale ombudsman heeft meer meerjarige contracten afgesloten dan verwacht. Daarvoor worden middelen gerealloceerd naar het verplichtingenbudget.

Licence