Base description which applies to whole site

2.7 Artikel 8. Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 8. Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties 2e suppletoire begroting Miljoennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

2.204

2.440

75

7.000

9.515

      

Uitgaven

2.204

2.440

75

7.000

9.515

      

Institutionele inrichting

     

Kabinet Gouverneur Sint Maarten

2.204

2.440

75

7.000

9.515

      

Ontvangsten

75

75

0

0

75

Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting Miljoenennota

Institutionele inrichting

Kabinet Gouverneur Sint Maarten

Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2022.

Toelichting overige mutaties 2e suppletoire begroting

Institutionele inrichting

Kabinet Gouverneur Sint Maarten

Voor de aanschaf van een kantoorpand door het Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten wordt € 6 mln. overgeheveld van de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) naar de begroting van het Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten.

Daarnaast vindt een overheveling van € 1 mln. plaats van artikel 1 (Raad van State) dat wordt ingezet bij het Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten voor de aanschaf van een ambtswoning.

Licence